Verslag financiële participatie

Samen bouwen, samen delen.

Een avond belegd door de gemeente in samenwerking met ESNH, Saenz en ZEK. De vraag die deze avond voorligt is deze: hoe kun je als gemeente financiële participatie bij windprojecten goed van de grond krijgen en waarom is lokaal eigendom belangrijk? Op 23 januari…