Voorlichting Warmtepompen 11 oktober 2023

Op 11 oktober 2023 vindt in de Vermaning in Wormerveer een voorlichtingsavond plaats over warmtepompen. Na een kort welkomstwoord van medeorganisator Bob Oegema van Duurzaamheidscafé de Saen, neemt George Poel het woord om ons in te wijden in de geheimen van de warmtepomp. George heeft al meerdere van dergelijke voorlichtingsbijeenkomsten elders gehouden, en dat is te merken aan zijn heldere uiteenzetting.

Na de inleiding kunnen de bezoekers een tafel kiezen om zich in kleine groepen verder te laten informeren over hoe zij in hun eigen situatie de overstap kunnen maken naar verwarming zonder gas. Alle tafels worden bemand door mannen, waarbij opgemerkt moet worden dat één dame haar man heeft gestuurd vanwege verhindering. Maar toch, op dit punt blijft er een uitdaging bestaan! De tafelheren zijn goed ingevoerd omdat ze grotendeels of helemaal zelf de voorbereiding van de installatie hebben gedaan. Ook de uitvoering was voor de helft van hen in eigen handen. De oplossingen die de tafelheren presenteren variëren sterk, van heel eenvoudig en goedkoop tot zeer geavanceerd, met geïntegreerde zonneboilersystemen en koudebuffervaten voor koeling.

Er worden diverse woningen gepresenteerd, variërend van huizen gebouwd in 2000 tot een meer dan 100 jaar oude woning met warmteterugwinning. Na een pauze krijgen de bezoekers de kans om aan een andere tafel hun vragen te stellen. Aan het einde van de avond vullen de bezoekers een evaluatie in en een checklist waarop ze kunnen aangeven welke expertise ze nog nodig hebben en wat ze zelf te bieden hebben.

Met deze avond beogen we mensen die overwegen over te stappen op een warmtepomp te informeren en de besluitvorming te vergemakkelijken door hen in contact te brengen met mensen die deze overstap al hebben gemaakt. Daarom roepen we ook iedereen op die al duurzame maatregelen in hun woning hebben genomen om zich aan te melden op https://duurzamehuizenroute.nl/.

Voor één ieder die informatie wil of aan de gang wil met een eigen warmtepomp mail naar bob.oegema@gmail.com. Voor bewoners die zoeken naar een oplossing voor meerdere huizen gelijk (samen met buren of woonblok) mail naar george.poel@zaanse-energie-kooperiatie.nl.l