Wat is de ZEK?

De Zaanse Energie Koöperatie is een door vrijwilligers gedreven coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk die duurzame energie propageert in de Zaanstreek.
Hoofddoelstelling van de ZEK is: “Elk huis in de Zaanstreek klimaatneutraal”. De ZEK beoogt voor de Zaanstreek het middelpunt te zijn voor alle vraagstukken en oplossingen met betrekking tot duurzame energie.
De ZEK stimuleert de inzet van duurzame energie door middel van ondersteuning van duurzame projecten en ontplooit eigen initiatieven op dit gebied. Hiertoe werkt de ZEK samen met partijen die dezelfde doelstellingen onderschrijven.

Wat doet de ZEK nu ?

De ZEK is eigenaar van een windmolen, het Windpaard en een tweetal zonnedaken, dus leverancier van schone energie. Daarnaast is de ZEK vraagbaak voor gemeenten, bedrijven en particulieren die meer willen weten over duurzame energie in al zijn facetten.  Daartoe baseert ze zich op eigen kennis en het uitgebreide netwerk.

Wat zijn de plannen van de ZEK ?

Duurzame opwekking van energie, zoals via windturbines en zon realiseren op locaties die onder andere door de gemeenten worden aangewezen. Energie opgewekt door onze installaties wordt via onze partner Greenchoice geleverd aan leden en belangstellenden.

Voor wie is de ZEK ?

Iedereen kan lid worden van en meepraten met de ZEK voor slechts 10 euro per jaar en een eenmalige storting van 50 Euro. Donateur wordt u voor 10 euro per jaar.

Bestuursleden van de ZEK

U kunt contact opnemen met alle leden van het bestuur. De contacten verlopen via de contactpagina.

Het ontstaan van de ZEK

De Zaanse Energie Koöperatie u.a. is in 1991 opgericht om te laten zien dat er een duurzame energietoekomst is zonder kernenergie en kolen.

In 1985 wilde de regering een Brede Maatschappelijke Discussie over waar in ons land de 5 nieuwe kerncentrales moesten komen. In Zaandam gaven mensen van Milieudefensie en de Milieufederatie Noord-Holland via de Werkgroep Energie Discussie voorlichting over de onwenselijkheid van kernenergie en kolen. In 1986 maakte Tsjernobyl en eerder Three Miles Island die discussie overbodig en uiteindelijk in 1991 werd vanuit de werkgroep de ZEK u.a. bij de notaris en KvK ingeschreven met als eerste doel het plaatsen van een windmolen. In 1994 werd door ongeveer 100 ZEK-leden geld bij elkaar gebracht om een windmolen, een Lagerwey 18-80 te plaatsen. De familie Van der Laan in Assendelft had voor 1 gulden een stukje grond voor de ZEK en Zaanstad verleende enthousiast de bouwvergunning. Boer van der Laan is ook de molenaar en als we vragen of er geen overlast is van geluid of zo zegt hij: het geluid van de molen is als dat van een herkauwende koe: het betekent dat zij gezond is en…produceert!

Toen al was ons duidelijk dat fossiele energievoorziening op zijn eind loopt. De kredietcrisis is ontstaan toen de prijzen voor gas en olie huizenhoog stegen; speculanten roken geld in de naderende schaarste en bliezen hiermee de energieprijzen zo hoog op dat talloze Amerikanen met hoge hypotheken en grote lease-auto’s de eindjes niet meer aan elkaar konden knopen. De gevolgen voor de iets te grijpgrage banken en de samenleving zijn bekend.

Kernenergie wordt nu weer aangeprezen als CO2 vriendelijk, maar Uranium is een eindige delfstof. De opwerking van splijtstoffen is van strategisch belang voor kernwapenmachten. Nobelprijswinnaar Obama doorzag het gevaar ervan. De bouw van een redelijk veilige kerncentrale duurt tientallen jaren. De keuze is: zadelen we de komende generaties op met windmolens aan de horizon of duizenden jaren met kernafval in de moerassige aarde van ons land. Als er over vijfentwintig jaar een onzichtbare andere schone energiebron is, laten windmolens na ontmanteling geen spoortje achter.

De steenkolenvoorraden zijn enorm, maar bedenk hoe het landschap bij winning verwoest wordt. De CO2 in de drassige Hollandse grond stoppen? De gevolgen zijn niet te overzien en bedenk dat met ieder koolstof (C) deeltje er twee deeltjes zuurstof (O2) verloren gaan.

Beter is nu meteen door te schakelen naar kernfusie, hier op ,draait’ immers onze zon, die ons van warmte, licht en wind voorziet.

Als we het slim aanpakken hoeven we beslist niet terug naar trekschuit en warme kruik.

Laat kernenergie en kolen maar gaan: er horen molens aan de Zaan!