Verslag financiële participatie

Samen bouwen, samen delen.

Een avond belegd door de gemeente in samenwerking met ESNH, Saenz en ZEK.

De vraag die deze avond voorligt is deze: hoe kun je als gemeente financiële participatie bij windprojecten goed van de grond krijgen en waarom is lokaal eigendom belangrijk?

Samen bouwen, samen delen.
Samen bouwen, samen delen.

Op 23 januari j.l. gaf André van der Leij in Westzaan aan inwoners van Gemeente Zaanstad een uitgebreide toelichting met tal van voorbeelden. Daarna ging hij met Jan Res van de Zaanse Energie Koöperatie en Tom Grootjen van bedrijvencoöperatie SAENZ in gesprek over waarom zeggenschap belangrijk is en in welke fase lokaal eigendom van de grond moeten komen.

Ongeveer 25 bezoekers uit de zuidelijk deel van Assendelft en Westzaan waren naar de bijeenkomst gekomen. Er werd uitgelegd wat financiële participatie inhoudt (meedenken, deelnemen in het beleid en geld inleggen) door André van der Leij.  Wat de rol van de ZEK hierin kan zijn werd besproken door Jan Res. Ook werd de functie van een omgevingsfonds toegelicht. Tom Grootjen gaf een mooie toespraak over de rol van Saenz in deze. Vragen werden zo goed mogelijk beantwoord en over de feitelijke invulling met wat voor molens en waar ze kunnen staan werd nu niet ingegaan.

Met dank aan o.a. Lisette Sipman, Sander Bernhard en Yvonne Van Amelsvoort voor de goede organisatie.