Windpaard groot onderhoud

Onze windturbine met de prozaïsche naam Het Windpaard draait al vele jaren z’n rondjes en zorgt voor het opwekken van groene stroom. Deze stroom wordt via een partner weer aan onze leden en belangstellenden geleverd. In december werden we opgeschrikt door de melding dat Het Windpaard tijdens zijn rondjes begon te fluiten. Inspectie met de drone wees uit dat in de wieken openingen waren gevormd waardoor het fluiten werd veroorzaakt. Het bleek dus dat na 25 jaar trouwe dienst het een en ander versleten was. Goede raad was duur, hoe je het ook bekijkt.

Omdat de voorjaarsmaanden met veel op te wekken kilowatturen nog moesten komen werd besloten zo snel mogelijk de wieken te vervangen. Uit de beelden van de drone was duidelijk dat repareren niet meer lonend zou zijn. Het bedrijf Rengineering dat het onderhoud van de molen verzorgt kon op korte termijn de wieken vervangen. Dan zouden we dan ook kunnen kijken of de rest van de machine al aan vervanging toe was.

En zo stond de grote kraan al vroeg in de ochtend in februari op het erf van Jan en Cees van der Laan. Gelukkig waren de windcondities gunstig. Uiteraard moesten eerst de oude wieken worden gedemonteerd en naar beneden getakeld. De nieuwe worden samengevoegd omdat de wieken apart over de weg waren vervoerd.

Het was duidelijk dat Rengineering dat vaker bij de hand had gehad, alles ging van een leien dakje. Wij waren klaar voor het grote opwekken. Als “bonus” gingen de prijzen voor stroom zo omhoog dat de overheid een plafond moest instellen. Dat dit aan de opwekkant gunstig genoemd mag worden is wel duidelijk. De financiële opbrengst viel niet tegen zullen we maar op z’n Zaans zeggen …

Hier een filmpje van deze happening.

Inspectie van de rest van Het Windpaard wees wel uit dat de machinerie gedateerd was, zowel de tandwielkasten als de omkapping en de elektronica op de grond. Omdat hier in onze begroting al vele jaren rekening mee is gehouden hebben we besloten alles te vervangen. Helaas is het niet mogelijk geweest Het Windpaard op te schalen.

En zo stond in augustus de kraan weer op het erf van Jan en Cees. De windcondities waren weer gunstig. Nu zou de hele bovenkant worden vervangen door up-to-date materiaal. Ook nu ging het weer gesmeerd. Het Windpaard is er maar een dag uit geweest. Hulde aan ons onderhoudsbedrijf Rengineering !

Film over de face lift van Het Windpaard

Inmiddels draait Het Windpaard alweer een paar maanden z’n rondjes voor de stroom voor onze leden en anderen die met ons al een Zaanse Energie Koöperatie leveringscontract hebben.
Op naar de volgende 25 jaar !!

2 Reacties over “Windpaard groot onderhoud