Zaanse WarmteScanners

Met een warmtescan krijgt u een goed inzicht van de warmte-isolatie van uw woning. Ook krijgt u mogelijkheden aangereikt om het energiegebruik terug te dringen.

Na de eerste start van de warmtescans door de ZEK in 2017, is dit na enkele jaren in 2020 overgenomen door de “Stichting Zaanse Warmte Scanners”. Deze is ontstaan als een burgerinitiatief, en is een non-profit organisatie van vrijwilligers die het reduceren van warmteverlies en het verduurzamen van woningen als doelstelling heeft.

Een warmtescan kan plaatsvinden als de buitentemperatuur 10° of minder is. Wij verwachten dat dit tussen november en maart het geval zal zijn. Voor meer informatie en aanmelding:

Werkgebied Stichting Zaanse Warmte Scanners

Algemene Tips voor bewuster energiegebruik:

  • Zet uw thermostaat een graadje lager.
  • Draai de verwarming uit in ruimtes waar u niet vaak komt of slaapt.
  • Zet apparaten na gebruik uit en niet in de standby-stand.
  • Isoleer de vloer, muren en het dak!
  • Heeft u al HR dubbel glas en zijn al uw gloeilampen al vervangen door LED?