Webinar Erfgoed en Duurzaamheid

Webinar Erfgoed en Duurzaamheid van 19 mei 2021
Gemeente Zaanstad heeft leden van de ZEK gevraagd deel te nemen aan een webinar over erfgoed en duurzaamheid. We vonden dit wel een mooi onderwerp wetende dat de Regionale Energiestrategie met name gaat voor verduurzaming van de particuliere gebouwen en huizen met zon, maar dat we hier in de streek ontzettend veel monumenten hebben waar dat moeilijk lijkt te realiseren. Wij wilden gemeente Zaanstad en de deelnemers van het webinar graag ideeën aanreiken. Uiteindelijk bestond het programma uit de volgende onderdelen, na de opening door de Wethouder van Erfgoed Natasja Groothuismink:

Expert monumenten en duurzaamheid
Wat zijn de mogelijkheden, en waar moet je aan denken bij verduurzamen van monumenten?

Monumenteneigenaar aan het woord
Bouke Koopman neemt ons mee in zijn ervaringen met zijn eigen monument naar aardgasvrij.

Breakoutrooms
1. Zaanse Energie Koöperatie: Wat kan een lokale energiecoöperatie betekenen in verduurzaming? We bespreken mogelijkheden, warmtescans en collectieve inkoop van energie.
2. Duurzame Zaanse Schans: Een voorbeeldcasus. Welke maatregelen zijn genomen, wat is het effect, en hoe blijft de erfgoedwaarde behouden.
3. Gemeente Zaanstad: van subsidies tot verduurzaming, welke informatie is beschikbaar, welke subsidies zijn er en welke rol heeft de gemeente hierin?

De terugblik en afsluiting werden gedaan door Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt.

Het was een leerzame bijeenkomst.
Mocht u achteraf nog het webinar willen volgen dan kan dat via de volgende Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=Cr3gbD3fHZ4


Helaas is onze bijdrage niet opgenomen, maar hebben we inmiddels wel contact met verschillende deelnemers van het webinar gelegd om hen te ondersteunen in mogelijke duurzame keuzes.