Verslag financiële participatie

Samen bouwen, samen delen.

Een avond belegd door de gemeente in samenwerking met ESNH, Saenz en ZEK.

De vraag die deze avond voorligt is deze: hoe kun je als gemeente financiële participatie bij windprojecten goed van de grond krijgen en waarom is lokaal eigendom belangrijk?

Samen bouwen, samen delen.
Samen bouwen, samen delen.

Op 23 januari j.l. gaf André van der Leij in Westzaan aan inwoners van Gemeente Zaanstad een uitgebreide toelichting met tal van voorbeelden. Daarna ging hij met Jan Res van de Zaanse Energie Koöperatie en Tom Grootjen van bedrijvencoöperatie SAENZ in gesprek over waarom zeggenschap belangrijk is en in welke fase lokaal eigendom van de grond moeten komen.

Ongeveer 25 bezoekers uit de zuidelijk deel van Assendelft en Westzaan waren naar de bijeenkomst gekomen. Er werd uitgelegd wat financiële participatie inhoudt (meedenken, deelnemen in het beleid en geld inleggen) door André van der Leij.  Wat de rol van de ZEK hierin kan zijn werd besproken door Jan Res. Ook werd de functie van een omgevingsfonds toegelicht. Tom Grootjen gaf een mooie toespraak over de rol van Saenz in deze. Vragen werden zo goed mogelijk beantwoord en over de feitelijke invulling met wat voor molens en waar ze kunnen staan werd nu niet ingegaan.

Met dank aan o.a. Lisette Sipman, Sander Bernhard en Yvonne Van Amelsvoort voor de goede organisatie. 

Voorlichting Warmtepompen 11 oktober 2023

Op 11 oktober 2023 vindt in de Vermaning in Wormerveer een voorlichtingsavond plaats over warmtepompen. Na een kort welkomstwoord van medeorganisator Bob Oegema van Duurzaamheidscafé de Saen, neemt George Poel het woord om ons in te wijden in de geheimen van de warmtepomp. George heeft al meerdere van dergelijke voorlichtingsbijeenkomsten elders gehouden, en dat is te merken aan zijn heldere uiteenzetting.

Na de inleiding kunnen de bezoekers een tafel kiezen om zich in kleine groepen verder te laten informeren over hoe zij in hun eigen situatie de overstap kunnen maken naar verwarming zonder gas. Alle tafels worden bemand door mannen, waarbij opgemerkt moet worden dat één dame haar man heeft gestuurd vanwege verhindering. Maar toch, op dit punt blijft er een uitdaging bestaan! De tafelheren zijn goed ingevoerd omdat ze grotendeels of helemaal zelf de voorbereiding van de installatie hebben gedaan. Ook de uitvoering was voor de helft van hen in eigen handen. De oplossingen die de tafelheren presenteren variëren sterk, van heel eenvoudig en goedkoop tot zeer geavanceerd, met geïntegreerde zonneboilersystemen en koudebuffervaten voor koeling.

Er worden diverse woningen gepresenteerd, variërend van huizen gebouwd in 2000 tot een meer dan 100 jaar oude woning met warmteterugwinning. Na een pauze krijgen de bezoekers de kans om aan een andere tafel hun vragen te stellen. Aan het einde van de avond vullen de bezoekers een evaluatie in en een checklist waarop ze kunnen aangeven welke expertise ze nog nodig hebben en wat ze zelf te bieden hebben.

Met deze avond beogen we mensen die overwegen over te stappen op een warmtepomp te informeren en de besluitvorming te vergemakkelijken door hen in contact te brengen met mensen die deze overstap al hebben gemaakt. Daarom roepen we ook iedereen op die al duurzame maatregelen in hun woning hebben genomen om zich aan te melden op https://duurzamehuizenroute.nl/.

Voor één ieder die informatie wil of aan de gang wil met een eigen warmtepomp mail naar bob.oegema@gmail.com. Voor bewoners die zoeken naar een oplossing voor meerdere huizen gelijk (samen met buren of woonblok) mail naar george.poel@zaanse-energie-kooperiatie.nl.l

Voortgang Zaans zoekgebied Windenergie

Nieuwsmailing windenergie, 15 januari 2024.

Bijeenkomst Financieel meedoen met Zaanse windenergie.

Op dinsdag 23 januari 2024 om 19.30 uur organiseert de gemeente Zaanstad samen met Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) en Lokale energie coöperatie Saenz een bijeenkomst over financiële participatie in het Zaanse zoekgebied windenergie.

Financiële participatie betekent financieel meedoen met energieprojecten

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten de omgeving zo veel mogelijk financieel kan meedoen. Dat geldt voor projecten voor wind- en zonne-energie. Ook de gemeenteraad van Zaanstad vindt dit een heel belangrijk onderwerp. De gemeente onderzoekt daarom welke voorwaarden over het financieel meedoen in de spelregels over het Zaanse zoekgebied windenergie moeten komen. Met andere woorden: welke spelregels moet de gemeente stellen zodat inwoners en bedrijven financieel kunnen profiteren van de opbrengst van eventuele nieuwe windturbines.

Tijdens de bijeenkomst staat de volgende vraag centraal: Wat moet de gemeente regelen om lokaal eigendom in het zoekgebied windenergie goed van de grond te laten komen? Hiervoor gaan we in gesprek met lokale energie-coöperaties en experts. Belangstellenden krijgen ook de kans om hun voorkeuren aan te geven over dit onderwerp. De uitkomsten van de gesprekken nemen we mee in de concept-spelregels voor het zoekgebied.

De bijeenkomst is op dinsdag 23 januari 2024 vanaf 19.30 uur in de Saense Bouwplaats in Westzaan (Adres: Zuideinde 50, 1551 PE Westzaan).

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet, Team Duurzaamheid

Gemeente Zaanstad

Windpaard groot onderhoud

Onze windturbine met de prozaïsche naam Het Windpaard draait al vele jaren z’n rondjes en zorgt voor het opwekken van groene stroom. Deze stroom wordt via een partner weer aan onze leden en belangstellenden geleverd. In december werden we opgeschrikt door de melding dat Het Windpaard tijdens zijn rondjes begon te fluiten. Inspectie met de drone wees uit dat in de wieken openingen waren gevormd waardoor het fluiten werd veroorzaakt. Het bleek dus dat na 25 jaar trouwe dienst het een en ander versleten was. Goede raad was duur, hoe je het ook bekijkt.

Omdat de voorjaarsmaanden met veel op te wekken kilowatturen nog moesten komen werd besloten zo snel mogelijk de wieken te vervangen. Uit de beelden van de drone was duidelijk dat repareren niet meer lonend zou zijn. Het bedrijf Rengineering dat het onderhoud van de molen verzorgt kon op korte termijn de wieken vervangen. Dan zouden we dan ook kunnen kijken of de rest van de machine al aan vervanging toe was.

En zo stond de grote kraan al vroeg in de ochtend in februari op het erf van Jan en Cees van der Laan. Gelukkig waren de windcondities gunstig. Uiteraard moesten eerst de oude wieken worden gedemonteerd en naar beneden getakeld. De nieuwe worden samengevoegd omdat de wieken apart over de weg waren vervoerd.

Het was duidelijk dat Rengineering dat vaker bij de hand had gehad, alles ging van een leien dakje. Wij waren klaar voor het grote opwekken. Als “bonus” gingen de prijzen voor stroom zo omhoog dat de overheid een plafond moest instellen. Dat dit aan de opwekkant gunstig genoemd mag worden is wel duidelijk. De financiële opbrengst viel niet tegen zullen we maar op z’n Zaans zeggen …

Hier een filmpje van deze happening.

Inspectie van de rest van Het Windpaard wees wel uit dat de machinerie gedateerd was, zowel de tandwielkasten als de omkapping en de elektronica op de grond. Omdat hier in onze begroting al vele jaren rekening mee is gehouden hebben we besloten alles te vervangen. Helaas is het niet mogelijk geweest Het Windpaard op te schalen.

En zo stond in augustus de kraan weer op het erf van Jan en Cees. De windcondities waren weer gunstig. Nu zou de hele bovenkant worden vervangen door up-to-date materiaal. Ook nu ging het weer gesmeerd. Het Windpaard is er maar een dag uit geweest. Hulde aan ons onderhoudsbedrijf Rengineering !

Film over de face lift van Het Windpaard

Inmiddels draait Het Windpaard alweer een paar maanden z’n rondjes voor de stroom voor onze leden en anderen die met ons al een Zaanse Energie Koöperatie leveringscontract hebben.
Op naar de volgende 25 jaar !!