Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:716.750
Het Windpaard:3.831.148
Zonneveldt:413.759
Totaal:4.961.657

Overlegorganen

Op het gebied van duurzame energie heeft de Zaanse Energie Koöperatie een wijdvertakt netwerk. De ZEK neemt deel aan onderstaande overlegorganen.

ZNMO (Zaans Natuur- en Milieu Overleg)
In Zaanstad bestaan diverse organisaties die zich inzetten voor natuur en milieu. Het Zaans Natuur en Milieu Overleg (ZNMO) zorgt ervoor dat deze afzonderlijke organisaties van elkaars activiteiten en de ontwikkelingen op de hoogte blijven door periodiek overleg en door de uitgave van de Zaanse Natuur- en Milieukrant. Ook treed het ZNMO in voorkomende gevallen naar buiten met een gezamenlijk standpunt of initiatief.
Ongeveer vier keer per jaar wordt er een ZNMO-bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de reguliere vergadering komt elke vertegenwoordiger van iedere organisatie aan het woord om de ontwikkelingen in de betreffende organisatie en expertise te bespreken. Op deze manier houdt men elkaar op de hoogte van relevante lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarnaast is het tijdens deze bijeenkomsten gebruikelijk om na de reguliere vergadering een gastspreker aan het woord te laten over een onderwerp van interesse en/of de actualiteit.

VWNH in Noord Holland
VWNH is de Vereniging van Windturbine eigenaren in Noord-Holland. De VWNH zet zich in voor de belangen van Noord-Hollandse windmoleneigenaren. VWNH telt 125 leden, waaronder windparken en windcoöperaties.
De Vereniging Windturbine eigenaren Noord-Holland is ontstaan uit de windcoöperaties en particuliere windmolenexploitanten van Noord-Holland. Zij brachten hun belangen samen in de VWNH, die in 1993 werd opgericht. Op dit moment telt de VWNH 125 leden met een opgesteld vermogen van ruim 115 MW.

ODE (Organisatie Duurzame Energie in Utrecht)
ODE is in 1979 opgericht door mensen die elkaar ontmoetten in de anti-kernenergie beweging, maar liever streden vóór duurzame energie, als de beste manier om kernenergie buiten de deur te houden. De strijd voor een omslag naar duurzame energie is nog steeds actueel. ODE vertegenwoordigt zo'n 7.000 mensen, verdeeld over individuele leden en mensen die lid zijn van deelnemende Regionale Verenigingen en Coöperaties.
ODE wil een veel groter aandeel duurzaam in onze energievoorziening op allerlei fronten. Grootschalige toepassing van kleinschalige opwekking. Het liefst door mensen zelf. ODE probeert dat te bereiken met behulp van zijn website, met de ODE tijdschriften BODE en WINDNIEUWS, met (digitale) nieuwsbrieven, persberichten en door deel te nemen aan maatschappelijke discussies.