Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:726.193
Het Windpaard:3.862.825
Zonneveldt:417.673
Totaal:5.006.691

Lid worden van de ZEK

Er zijn twee mogelijkheden:

* U wordt lid en betaalt jaarlijks € 10,-- contributie. U ontvangt natuurlijk een aantal keer de Zaanse Energiekrant.
Als lid betaalt u daarnaast eenmalig € 50,-- inschrijfgeld (die bij beëindiging van het lidmaatschap opvraagbaar is). Vermeld hierbij: Lidmaatschap, uw naam en adresgegevens (De bank geeft deze gegevens i.v.m. de privacy-wetgeving niet meer door). Een bevestiging via info@zaanse-energie-kooperatie vergemakkelijkt onze ledenadministratie.
Wanneer de inschrijving voor investeringen in nieuwe opwekinstallaties start, wordt u in staat gesteld uw inleg te verhogen, waarover, door de algemene ledenvergadering te bepalen, jaarlijks rente wordt uitgekeerd. Uiteraard krijgt u na afloop van de investeringstermijn uw geld weer terug.

* U wordt donateur van de Zaanse Energie Koöperatie en onderschrijft de doelstelling door jaarlijks € 10,-- contributie te betalen. U ontvangt ook een aantal keer de Zaanse Energiekrant. Ook hier geldt: vermeld hierbij: Donateur, uw naam en adresgegevens (De bank geeft deze gegevens i.v.m. de privacy-wetgeving niet meer door). Een bevestiging via info@zaanse-energie-kooperatie vergemakkelijkt onze ledenadministratie.

NB. Wij houden u op de hoogte van de mogelijkheden van stroomafname van onze eigen opwekinstallaties en van de start om verhoogd in te leggen. U kunt zich op dit moment uiteraard aanmelden als afnemer van Zaanse Energie.

Als u lid of donateur wilt worden klik dan op deze link en vul het formulier in. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

* naam
* volledig adres
* telefoonnummer
* vermelding lid of donateur
* e-mailadres (voor toezending digitale Energiekrant)

Daarnaast kunt u direct het bedrag overmaken.
Bankrekeningnummer van de Triodos-bank: NL 61 TRIO 0254 706584
t.n.v. Zaanse Energie Koöperatie te Wormerveer onder vermelding van: Lidmaatschap, alsmede uw naam/adres/woonplaats en telefoonnummer.
(De bank geeft geen adressen meer door).

Hartelijk dank ! De statuten worden uiteraard op aanvraag toegestuurd.
De ledenvergadering (in het voorjaar) is het beslissend orgaan.

KvK Amsterdam: nr. 35019922