Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:726.193
Het Windpaard:3.862.825
Zonneveldt:417.673
Totaal:5.006.691

Zaanse Energie

De Zaanse Energie Koöperatie levert ook energie aan haar leden en andere belangstellenden.
De ZEK streeft naar het zogenaamde zelfleveringsmodel: alle energie die de Zaanse Energie Koöperatie met eigen middelen, zoals windturbines en zonnepanelen, opwekt wordt aan de leden en belangstellenden geleverd.
Voor de levering van deze duurzame energie (ook gas) is een contract afgesloten met Greenchoice.

Let op!
Per 1 december 2012 gelden de nieuwe regels voor het opzeggen en verlengen van abonnementen ook voor abonnementen die zijn afgesloten vóór 1 december 2011.
Volgens de nieuwe wettelijke regels moet u kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop u het abonnement of contract hebt afgesloten. Heeft u dit bijvoorbeeld via een website afgesloten, dan moet u ook via die website kunnen opzeggen. Abonnementen per aangetekende brief beëindigen is dus niet meer nodig.
Is uw energiecontract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd? Dan mag het energiebedrijf geen opzegvergoeding meer vragen als u opzegt.
Hier vindt u meer informatie.

Zaanse Energie heeft een eigen website waar u zowel achtergrondinformatie kunt vinden alsmede de mogelijkheid u aan te melden.

Groen denken is groen doen !

Zaanse Energie in de pers:

Op dinsdag 12 juni is de website www.hieropgewekt.nl gelanceerd. Deze website is hét online platform voor lokale duurzame energie initiatieven. De website is de verzamelplaats voor kennis die komt kijken bij het opzetten van een lokaal duurzaam energie project: Hoe start je een initiatief? Hoe zit het met verschillende vergunningen? Hoe werf ik leden en zorg ik voor een maatschappelijk draagvlak? Hoe financier ik mijn initiatief? En met wie kan ik sparren?