Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:716.750
Het Windpaard:3.831.148
Zonneveldt:413.759
Totaal:4.961.657

Warmtescans

In de winters van 2017/2018/2019 hebben wij een tweetal warmtescanacties in de Zaanstreek uitgevoerd. De belangstelling was zeer groot en daarom heeft de ZEK besloten de komende winter (start rond 1 november 2019) weer aan de slag te gaan met warmtescans. Omdat niet alleen duurzame opwekking van groot belang is, maar ook het terugdringen van het energiegebruik.

Foto huis

We hebben een poule van scanvrijwilligers welke overdag bij u thuis* een warmtescan komt uitvoeren. De warmtescan duurt 1,5 tot 2 uur afhankelijk van het interview en de grootte van de woning. U loopt met onze scanner mee door het huis en kijkt mee naar de scanbeelden. Na afloop sturen wij u een rapport inclusief alle gemaakte foto's en constateringen. Bij het rapport krijgt u ook informatie met mogelijke maatregelen in de vorm van informatiebladen (factsheets) met de voor u specifieke items.
Heeft u interesse ? Ga naar de site van de Zaanse Warmtescanners. * Het bezoek kan plaatsvinden als de buitentemperatuur 10° of minder is. Wij verwachten dat dit tussen november en maart het geval zal zijn.

Foto warmtebeeld huis

Tips voor bewuster energiegebruik:
* Zet uw thermostaat een graadje lager.
* Draai de verwarming uit in ruimtes waar u niet vaak komt of slaapt.
* Zet apparaten na gebruik uit en niet in de standby-stand.
* Isoleer de vloer, muren en het dak !
* Heeft u al HR dubbel glas en zijn al uw gloeilampen al vervangen door LED ?