Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:716.750
Het Windpaard:3.831.148
Zonneveldt:413.759
Totaal:4.961.657

De Duurzame Kunstkoffer

De spiegelkoffer van de Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) is een leskoffer over energie en energie besparen, speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Op speelse wijze wordt onder meer inzichtelijk gemaakt hoeveel (menselijke) energie het kost om ook maar één LED-lampje te laten branden. U kunt de spiegelkoffer als los project in school halen. Beter is om de koffer te koppelen aan een themaperiode over energie of elektriciteit.

De leskoffer bestaat uit de volgende onderdelen:

- Eén spiegelkoffer met losse perspex deksel
- Vier handpompen
- Eén staande cilinder van transparant perspex
- Eén multomap met opdrachten voor de leerlingen en achtergrondinformatie voor de leerkracht

Duurzame Kunst Koffer voor het onderwijs (bovenbouw)

Het is leuk en zinvol om het thema ‘energie’ in te luiden met een klassengesprek. Alle grote energiemaatschappijen hebben hierover standaardinformatie die u kunt opvragen of downloaden, maar het is aardig eerst met de leerlingen te brainstormen.
Aan de orde kan komen: wat is energie, wat betekent het woord energie, hoe wek je energie op, welke energiebronnen ken je, wie of wat verbruikt er energie.
In de multomap vindt u tips. Ook op deze website kunt u tereccht, onder het tabje ‘onderwijs’.

Bij de spiegelkoffer horen twee doe-opdrachten en één schrijf-/tekenopdracht. De schrijfopdracht kan individueel of in tweetallen (klassikaal) worden uitgevoerd, de doe-opdrachten in groepjes.

Detail van de spiegelkoffer.

De duurzame spiegelkoffer wordt uitgelegd door Benno Graas van de ZEK

De spiegelkoffer is op 29 maart om 10.30 in Openbare Basisschool Het Palet in Krommenie bij groep 8 officieel gelanceerd. Hier wordt de werking uitgelegd door Benno Graas. Er is voorzien in een zeer duidelijke handleiding.

Andere scholen kunnen zich inschrijven op de uitleen van de door ons ontworpen spiegel (duurzame) kunstkoffer bij het NME (Natuur-& Milieu Educatiecentrum) in Zaandam of klik hier voor de uitleenfolder van het NME (pdf).

De duurzame spiegelkoffer in werkingDe duurzame spiegelkoffer in werking.