Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:368.451
Het Windpaard:3.579.593
Zonneveldt:269.597
Totaal:4.217.641

ZEK-excursie Meijns in Wormer

Op zaterdag 22 november 2010 bezochten mensen van de ZEK het huis en bedrijfspand van de heer Ruud Meijns.Bij Ruud Meijns in Wormer
Zijn woning, aan het Oosteinde in Wormer, is een nieuw gebouw (2008) met een keur aan nieuwe technieken op het gebied van klimaatbeheersing. Het begint al bij de bouw van het huis; zeer goede isolatie en afdichting, ingebouwde kanalen en roosters voor een balans ventilatie systeem, een fijnmazig buizenstelsel in de vloeren in alle vertrekken om te kunnen verwarmen met water op een lage temperatuur van ca. 29° C.
Voor de verwarming van het huis maakt hij gebruik van een warmtepomp, elektrisch aangedreven, die warmte kan winnen uit de buitenlucht. De warmtewisselaar die hiervoor zorgt staat op het dak; ziet er uit als een air conditioner.

Voor elke kWh elektrische energie die de pomp verbruikt komt het equivalent van 4 kWh aan warmte het huis in, en de buitenlucht is een paar graden afgekoeld. (Een koelkast binnenstebuiten als het ware.) Buizenstelsel Meijns WormerMet deze warmtepomp wordt water in een 1000-liter vat verwarmd, dat weer naar behoefte wordt gebruikt voor de vloer-verwarming. Behalve de warmtepomp zijn er ook PV en thermische zonnepanelen op het dak te vinden. Deze voorzien voor een deel in de elektriciteitsbehoefte en de warm tapwaterbehoefte. Met gepaste trots toonde Meijns de mede door hem zelf ontworpen en aangelegde installatie, en die was niet misselijk. Een bijna industrieel aandoende pijperij, met kleppen, pompen, wisselaars en als koninklijk middelpunt het 1000-litervat. Voor de meesten van ons zou een dergelijke installatie te veel van het goede zijn, maar Meijns, eigenaar van een installatiebedrijf, is hierin een pionier geweest. Hij vertelde ook dat er al apparaten zijn, of binnenkort komen, die een groot deel van de buizenboel bevatten, maar dan verstopt in een keurig kastje net als nu een HR-ketel.boilervat Meijs Wormer
Alle apparatuur verbruikt natuurlijk stroom, en het stroomverbruik van Meijns is dan ook hoog: ca. 16.000 kWh per jaar. Hierbij moet wel bedacht worden dat zijn manier van verwarmen ongeveer 800 m3 gas per jaar uitspaart, dat energetisch overeenkomt met ongeveer 7000 kWh. (Op www.warmtepompforum.nl is meer informatie te vinden, over warmtepompen; bijvoorbeeld dat 1000 m3 gas energetisch gelijk staat aan 9407 kWh stroom.) Ook via het menu Kennis-centrum:Warmtepompen is meer informatie te vinden.
Het bezoek maakte duidelijk dat er rond de energie huishouding van woonhuizen, maar ook andere gebouwen, de komende jaren nog wel het nodige zal gaan veranderen.