Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:716.750
Het Windpaard:3.831.148
Zonneveldt:413.759
Totaal:4.961.657

Nieuws over verwarmingssysteem Rob Joosten

18 maart 2014

De initiatiefnemers van de Stichting Warme Weiden hebben sinds kort TeraeSolara opgericht om advies, installatie en beheer te bieden in de zakelijke markt. Voor de verdere ontwikkeling van het Warme Weiden-principe voor de particuliere markt werkt TeraeSolara samen met de Japanse fabrikant van warmtepompen Daikin.
De eerste prototypen hiervan werken reeds in drie woonhuizen.

Bomvolle zaal bij lezing van Rob Joosten die zijn huis verwarmt uit de sloot.

2 maart 2013

Bomvolle zaal bij lezing Rob Joosten

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Zaanse Energie Koöperatie verzorgde Rob Joosten een lezing over zijn uitvinding om met warmte uit de sloot, weiland of tuin een huis te verwarmen. Aan de hand van een schema vertelde Rob hoe “simpel” dit systeem in elkaar zit. Zijn prototype is samengesteld uit een aantal onderdelen die in elke bouwmarkt te verkrijgen zijn. Natuurlijk dient er wel het een en ander aangepast te worden om een aantal koel- en warmtetechnische problemen op te lossen.

Zon, wind en regenwater zorgen ervoor dat de temperatuur in de grond op voldoende diepte zomer en winter vrijwel constant is. Onder de grond vindt constant transport plaats van warmte (en koude). Warmte die aan de grond of het water wordt onttrokken wordt, afhankelijk van de bodemgesteldheid, snel weer aangevuld.
Het kostte de aanwezigen moeite te beseffen dat 5 graden Celsius ook warm is.
En dat is het als je het tegenover een koudemiddel zet dat bij -47 graden Celsius begint te koken, zoals de koelvloeistof in de airco maar ook in de koelkast.
In principe zijn een slang (van 50 tot enkele honderden meters), een omgekeerde airco, een warmtewisselaar, een vijverpomp en een ventilator voldoende om uitgaande van een grond- of watertemperatuur van 5 graden lucht op te warmen tot 40 graden. Wel is er natuurlijk stroom nodig om de apparatuur te laten werken. In het geval van Rob is dat ongeveer 1 kilowatt. Hij dekt dit verbruik af met een paar zonnepanelen die in zijn tuin staan opgesteld.
Uit de zaal kwamen veel vragen over bijvoorbeeld de lengte van de slang, hoe die het best te verdelen over het grondoppervlak en of je de kruipruimte onder het huis ook kan benutten (nee dus). De ideale diepte om de slang in te graven of in de modder van de sloot te leggen ligt tussen de 1 meter en 1 meter 50. Met een hectare land is het mogelijk om een 50-tal woningen te verwarmen.
Het revolutionaire van dit systeem is dat er, eenmaal de slangen onder de grond gebracht geen omkijken naar is. Vee kan gewoon op het land grazen, landbouw kan gewoon doorgang vinden. Uit de zaal kwam een opmerking dat zijn systeem dan toch weer in handen wordt gegeven van een organisatie die daar weer centjes voor gaat rekenen, terwijl dit systeem juist zo geschikt is om autonoom te worden.
Dit geeft wel aan dat de mensen het langzamerhand zat worden afhankelijk te zijn van de grillen van grote energiebedrijven.

Rob Joosten bij flipover

Een belangrijk voordeel van het systeem van Rob is dat door de warmte-onttrekking uit sloot of weiland je meehelpt de opwarming van de aarde te verminderen. Zeker als het systeem van Rob Joosten op grotere schaal toegepast gaat worden, dit in tegenstelling tot het gebruik van fossiele brandstoffen die de aarde alleen maar extra opwarmen.
Rob is druk bezig het systeem te promoten, zo start er een project Groene Grachten, waarbij met de Technische Universiteit van Delft zal worden bekeken hoe de grachten van Amsterdam te gebruiken zijn voor het verwarmen van de grachtenpanden.
Met een aantal enthousiastelingen is nu een stichting opgericht om zijn systeem uit te ontwikkelen zodat het op de markt kan worden gebracht. Gevraagd naar de kosten kon Rob hierop geen antwoord geven omdat dit uiteraard sterk afhankelijk is van de situatie ter plekke. Wat is de inhoud van het gebouw, hoeveel land of sloot is beschikbaar, welke grondsoort is er ter plekke, klei, veen of zand. En hoe ga je de ruimte verwarmen, lucht of vloerverwarming etc.
Stel dat je op een energierekening van 200 Euro per maand zo’n 100 Euro per maand aan gas betaalt dan is het sommetje makkelijk te maken. Stel dat het systeem 3000 Euro gaat kosten dan heb je dat er in twee en een half jaar uit. Uiteraard moet er ook energie worden toegevoerd in de vorm van elektriciteit, dus wil men zelfvoorzienend zijn dan moet dit op een of andere manier zelf worden opgewekt door bijvoorbeeld een aantal zonnepanelen.

Nadere informatie over de werking van het systeem vindt u hier (een pdf-bestand). Inmiddels heeft Rob samen met een aantal enthousiastelingen zelf de site Warme Weiden gelanceerd. Die vindt u hier.