Informatiebulletin maart 2022, nummer 4

Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie

De jeugd heeft de toekomst

Het infobulletin staat dit keer geheel in het teken van de jeugd. De Zaanse Energie Koöperatie is zich al jaren aan het bezinnen over hoe we de jeugd kunnen betrekken bij de vereniging. Veel jongeren zijn druk met hun studie en het opbouwen van hun sociale netwerken en het zoeken naar een baan. Een van de manieren, om de jeugd op een speelse manier indirect te betrekken bij de vereniging is om een leskist te lenen. De leskist, waarin materiaal zit die hen bewust maakt van energieverbruik en verduurzaming, staat klaar op het ZNMC (Zaans Natuur en Milieu Centrum). Een tweede leskist is in de maak. Is er een donateur, een lid of belangstellende, die deze leskist kan afmaken? Neem dan even contact op met Thecla Graas via haar mail:thecla.graas@zaanse-energie-kooperatie.nl

Wat speelt er op dit moment bij de jeugd over de onderwerpen klimaatverandering, duurzaam leven, energie opwekken en de daarbij horende onderwerpen? Hoe integreert de jeugd deze onderwerpen in het dagelijks leven? Om een indruk te krijgen hebben de bestuursleden een enquête afgenomen bij 13 Zaanse kinderen, pubers en adolescenten. De antwoorden op de enquêtevragen zijn zo divers, dat deze letterlijk worden weergegeven.
In een ander hoofdstuk is een samenvatting (de resultaten) geschreven, gekoppeld aan de resultaten van een groot landelijk onderzoek, uitgevoerd door Stichting Designathon Works. Het blijkt, dat de antwoorden van onze Zaanse jeugd in grote mate overeenkomen met de belangrijkste resultaten uit het Designathon Works-onderzoek.

Om iets aan het aanpakken van klimaatverandering te kunnen bijdragen is contact opgenomen met het St. Michael College. Leerlingen kunnen een project voor de ZEK gaan uitvoeren. Wij denken aan een opdracht die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Tenslotte gaan wij als bestuur een jeugdlidmaatschap invoeren, waarover meer informatie in dit bulletin. In deze tijd zijn we ons, jong en oud, nog meer bewust van onze vrijheid, onze democratie. Wij kunnen vrije keuzes maken voor een leefbare Zaanstreek, een leefbaar Nederland, een leefbare wereld. Kom naar onze informatieavond op dinsdag 19 april aanstaande. Het onderwerp voor deze avond is het verduurzamen van jouw eigen woning, verzorgd door Ruud Sweering. Hij gaat aan de slag met de vraag: wanneer is jouw woning geschikt om van het gas af te gaan? Indien je ideeën hebt laat je stem dan horen, neem het heft in eigen hand!

Thecla Graas

De jeugd aan het woord over klimaatverandering door Antonet Warger

Hoe oud ben je?


N=13

1=9 jaar

2=10 jaar

1=17 jaar

2=18 jaar

1=19 jaar

2=20 jaar

2=22 jaar

1=23 jaar

1=24 jaar


De resultaten zijn uitgewerkt in drie categorieën:

 1. 9-10 jaar: tieners
 2. 17-19 jaar: pubers
 3. 20-24 jaar: adolescenten

Kennis

 1. Wat heb je zoal gezien, gehoord, geleerd over klimaatverandering?

De antwoorden zijn divers:


Categorie


Leeftijd


Antwoord


1


1=9


Er valt veel meer regen

Er zijn nog maar twee witte neushoorns

De aarde warmt op

Winters zijn warmer

Er zit veel afval in de zee

Er zijn mensen die op een plastic eiland wonen


2 = 10

 


Veel bosbranden

Dieren in gevaar (kangoeroe)

Bomen hakken voor de palmolie (zit in boter). Aanraden om plantaardige boter te eten.


Auto’s stoten stikstof uit (op school besproken + jeugdjournaal)2


1=17


Het gaat de verkeerde kant op

Er moet iets aan gedaan worden

Antarctica smelt

 


2=18


Het gaat steeds slechterOp school over gehad, vooral het proces op biologisch niveau. Het proces gaat zichzelf versnellen. Het voorkomen ervan en het gedrag is niet echt ter sprake geweest. Bij aardrijkskunde moeten we wel eens een “pitch” doen over hoe we de wereld schoner kunnen krijgen. Op internet lees ik er ook wel eens over soms is het … te groot… Een paar jaar geleden is er in onze stad veel bezuinigd. Zo zijn er bijvoorbeeld voor de school afvalbakken weggehaald. Veel kinderen gooien nu meer troep op straat dan eerst. Ik vind dat er veel meer zonnepanelen op daken kunnen. Groter dingetje: Groene stroom kan beter aan de man gebracht worden. Prijswerking is daarbij belangrijk. De energietransitie kan/moet groene stroom veel goedkoper maken.1=19


Ik zie op het nieuws dat het slecht gaat3


2=20


Het gaat niet goed

Rampen proberen te voorkomen

Het effect van bijv. uitlaatgassen wat nog 50 jaar door werkt ( info uit een documentaire)

Eigenlijk moet er nu actie worden ondernomen. Door wie dan?

De grote leiders moeten plannen opstellen, regels en wetgeving om de klimaatverandering stop te zetten.

eigenlijk moet het ook niet mogen dat Jeff Bezos (space x) een raket in de lucht laat gaan voor de fun met aan boord mensen die daar dik voor betalen. Dit heeft een veelste grote footprint…


Uitstoot CO2

De opwarming van de aarde

Dat de natuur kapot gaat

 

 


2=22


Het klimaat verandert, het gaat slechter met de planeet. Tata Steel stoot vervuilende stoffen voor omgeving en klimaat uit. Er zijn overstromingen in de zomer in Limburg, België en Duitsland.  De zomers zijn warmer.  Ook op de polen is nu minder ijs.Het gaat slecht
.

Te weinig beleid wordt doorgevoerd.


1=23


Veel geleerd. Er is teveel CO2 in de wereld, we moeten ervoor zorgen dat we dit indammen, zodat de temperatuur op aarde niet teveel stijgt. Zoals het er nu uitziet stijgt het met 1% of 1,5%, wat al zoveel is dat het niveau van de zeespiegel stijgt. Met als gevolg dat gebieden zullen overstromen bijvoorbeeld, maar ook zorgt voor temperaturen van 50 graden in Canadese steden afgelopen zomer. Je hebt het Parijsakkoord, waar landen wereldwijd afspraken maakten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Nederland loopt ontzettend achter op de afspraken al helemaal als je het vergelijkt met andere Europese landen. Genoeg te vertellen, niet samen te vatten in een paar zinnen.1=24


Op school


 

Gevoelens

 1. Hoe voel je je daarbij?


Categorie


Leeftijd


Antwoord


1


1=9


Triest hoe moeilijk is het om de aarde wat beter te laten worden want je woont erop2=10


Ik lig elke nacht wakker van dat idee. Ik wil dan wel veel doen voor t klimaat daar denk ik dan over na?--------2


1=17


Ja…goeie vraag


2=18


Neutraal maar wordt wel angstigerEigenlijk, als ik heel eerlijk ben voelt het zo groot dat je het bijna niet kunt zien… Oei, als dat maar goed gaat. Ik vertrouw wel op het kunnen van de mens. Als we zouden willen, zouden we het kunnen oplossen. We zijn er wel meer over gaan nadenken. Bijvoorbeeld meer groen in de steden. Ik gun iedereen zo’n mooie straat als waar wij wonen, met veel bomen en parken enzo
.


1=19


Beangstigend


3

 

 


2=20


Soms voelt hij zich wel een dagje schuldig, maar nooit lang.

Als hij zelf een eigen huishouden zou runnen zou hij kiezen voor zonnepanelen en minder vlees eten.


Ik ben er niet dagelijks mee bezig2=22


Ik ben pas 22. Er zijn allemaal 50-jarigen aan het beleid en ze doen er niets aan. Er is maar één planeet.

Overstromingen zijn een gevaar,  hoe zal dat over 20 jaar zijn? Met Mark Rutte gaan we op dezelfde voet verder. 

Als het zo door gaat krijgen we zomers van 30 graden in Nederland en natte voeten in Limburg. In NH blijft het dan nog wel droog.  Als jongere ben je de Sjaak van de klimaatverandering.


Vermoeiend1=23


Soms maak ik me wel eens zorgen, al helemaal als ik zie dat de politiek er niks aan wil doen. Ze geven meer om aan de macht blijven, dan beslissingen maken die belangrijk zijn voor het leven op aarde. Economie en groeien in geld en aanzien is belangrijker dan geld investeren in een gezonde planeet. Tegelijkertijd heb ik vertrouwen in onze generatie, die het probleem inziet en er iets tegen wil doen. Verandering komt altijd.


1=24


Niet heel anders dan normaal


 

Mening

 1. Als je op school, met familie of vrienden praat over het klimaat waarover praat je dan?


Categorie


Leeftijd


Antwoord


1


1=9


De biggetjes die we eten 2000 per dag geslacht met mama reclame gezien, de haan die rondloopt, eten we zo’ n lief diertje????2=10


Over de natuur met mama. Mama is vegetariër, over de vervuiling,--------2


1=17


Na ja zoveel praat ik er niet over met school wel en dan gaat het er vooral over dat we slecht met de aarde omgaan en milieuvriendelijker moeten zijn2=18

 


IJsberen ijs smelt, wat er gebeurt in Nederland


Over dat ik teleurgesteld ben hoe alles gaat. Het consumentisme dat dat veroorzaakt. Mensen moeten minder troep kopen bij Action en Ali Baba, alleen kwaliteitsproducten kopen. Vaker het OV nemen, we hoeven niet allemaal een auto te hebben.1=19


Overstromingen en hittegolven3


2=20


Mening op school: 1x per maand naar school en heeft het dan niet over klimaatverandering.

Mening familie/vrienden is klimaatverandering  geen hot topic.


--------2=22


Het gaat slechter met het klimaat. Er moet verandering komen.

Minder douchen, minder vlees eten en de trein nemen i.p.v. de auto.


Dat mijn generatie de problemen krijgt1=23


Meestal over wat wij eraan kunnen doen. Veganisme, weinig vliegen, verantwoord omgaan met energie. We maken er ook veel grappen over (jongens, niet de kachel op 23 graden zetten, denk aan de ijsbeertjes!”). Maar ook over dat het niet allemaal in onze hand ligt, dat er vanuit de besluitvorming verschil moet worden gemaakt. Bijvoorbeeld de veestapel verminderen en belasting heffen over kerosine.1=24


Over zonnepanelen


 

Actie

 1. Wat doe je op dit moment zelf thuis, op school om een stukje van het klimaatprobleem op te lossen?


Categorie


Leeftijd


Antwoord


1


1=9


Plastic opruimen, ik ruim alles op wat ik tegenkom op straat biologisch eten, vegetarisch eten2=10


Niks uit m’n zak verliezen alles in prullenbak, gezond te levenElektrisch rijden (maar helaas kom je daar niet zo ver mee, dus moeten er veel en snelle opladers komen).

Om het klimaat denken is ook geen gas gebruiken om te koken, warm water verkrijgen wij via de houtkachel.

Niet zo lang douchen en soms denk ik daar wel aan.

Ook kun je de natuur beter beschermen door elektrisch te varen (komt er tenminste geen olie in het water, want dat is niet zo goed voor de dieren die in het water leven).

Op school hoor ik veel goede ideeën en soms denkt ik wel wat kan ik er dan mee doen/aan doen.


2


1=17


Geen plastic in de natuur gooien en afval scheiden enzo2=18


Afval scheiden, zonnepanelenIk probeer zelf op te letten op mijn aankopen, bijvoorbeeld waar komt mijn kleding vandaan. Wij kopen zoveel mogelijk groente van dichtbij. Mijn ouders hebben een hybride warmtepomp besteld, dus we gaan veel minder gas verbruiken. Wij gaan niet zo heel vaak en ver op vakantie. Ik ben blij dat de EU treinreizen aan het stimuleren is, bijvoorbeeld nachttreinen.1=19Afval scheiden  ten behoeve van het milieu3


2=20


Als ik kijk dan naar mijn eigen handelen vind ik mijn eigen half uur douchebeurt niet in verhouding staan tot die raketvlucht.

Eigenlijk heeft het onderwerp klimaatverandering weinig invloed op mijn dagelijks handelen.

Op school en met vrienden heb ik het niet over klimaatverandering.

Mijn ouders wijzen mij wel op kleine stapjes : licht uit , kachel lager, minder lang douchen, geen auto nemen maar sneller de fiets of vaker nemen.  Het is voor mijn toekomst, mijn wereld.


Ik probeer er wel zelf op te letten door minder/minder lang te douchen en ik neem vaker de trein dan de auto
.

Met betrekking tot voedsel kopen kan ik wel meer voor biologisch voedsel kiezen, maar is vaak  te kostbaar. Daarnaast woon ik nog thuis waardoor ik niet altijd zelf de keuzes maakt.


2=22


Zelf douche ik nu korter i.p.v. de 20 à 30 minuten vroeger. Ik eet minder vlees, maar dat is mede het gevolg van mijn moeder die minder vlees bij de maaltijd doet.

De auto pak ik best nog wel veel nu ik verder weg moet voor school en stage. Deze is soms gelukkig elektrisch, dat is veel beter. Door dat te doen heb je het gevoel iets goeds te doen.


Niet veel verantwoordelijkheid ligt bij de grote vervuilers1=23


Ik ben vegetariër en probeer zo min mogelijk zuivel te eten. Verder vlieg ik al drie jaar niet en wil ik dat nog even volhouden. Ik let op mijn energieverbruik en pak ik liever de fiets of trein dan een auto. Ik stem op partijen die iets doen aan klimaatverandering.1=24Afval scheiden


 

Mening

 1. Wat vind je van het opwekken van groene energie? Graag voor - en nadelen laten benoemen van windmolens, zonnepanelen, waterstof, getijdenenergie, kernenergie enz.


Categorie


Leeftijd


Antwoord


1


1=9


Goed voordeel beter is voor t milieu nadeel sommige beter uitvinden en sommige gevaarlijk2=10


Goed. Windmolens groot ruimte weiland bomen kappen, zonnepanelen kosten veel geld.Windmolens:  goed op zee ook prima en ook in het IJsselmeer

Zonnepanelen :  goed

Waterstofenergie ?

Getijde-energie ?

Kernenergie ?

Biomassa ?


2


1=17


Ja wel goed minder milieubelastend2=18


Mooie oplossingen weet er niet veel overIk snap wel dat mensen geen windmolens dichtbij willen, maar ze staan er echt niet voor altijd. Zonne-energie vind ik een hele goede oplossing. Zon op land is niet heel mooi, maar er zijn toch ook wel plekjes voor te vinden. Eerst de daken, dan pas de velden. Nederland moet een waterstofland worden. Veel zee, veel water, veel technologie: koning waterstof! Kerncentrales vind ik een moeilijk onderwerp. Ik ben niet zozeer bang voor een tweede Tsjernobyl, maar je blijft afhankelijk van andere landen, dus ik  heb liever iets zonder zulke grondstoffen. Veilig opslaan van afval moet volgens mij wel kunnen. Misschien is het een tussenoplossing, maar uiteindelijk moeten we er vanaf. Dus moeten we nu al op zoek naar betere alternatieven.1=19


Goed, bepaalde onderdelen zijn wel vervuilend3

 

 


2=20


Zonnepanelen : langer termijn duurzaam (maar het kost ook veel grondstoffen om te maken):geen nadelen

Windmolens:  mooi vind ik ze niet, veel windmolens zijn wel handig

Goede associatie omdat ze draaien als er veel wind staat, en ik van kite surfen hou en dat. Om windmolens te maken zijn ook eerst veel grondstoffen nodig

Waterstof  weet er weinig van

Getijde energie : zou wel mooi zijn

Kernenergie niet voor gaan, is te schadelijk voor het milieu

Biomassa weet er niet veel over

 


Windmolens : voor groen opgewekte energie

Hoe meer windmolens des te betaalbaarder zal de energie worden, verwacht ik. Nadeel: past niet in een woonwijk.

Zonnepanelen :  voor ! Is niet meer dan normaal Eigen stroom opwekken is prima. Geen nadelen.

Waterstof energie: deze techniek ken ik niet.

Energie opgewekt door hoogte verschil in water is prima, want is een schone manier

Getijde energie ; nooit van gehoord

Kernenergie: voor, wel schone energie te gebruiken bijv. ter overbrugging om van de kolen af te gaan. Wel af te raden. Nadeel: het afval wat heel lang moet worden opgeslagen.

Biomassa: weet niet zo goed wat dit inhoudt.


2=22


Ik vind het goed dat we meer windmolens krijgen. We moeten er niet te dicht bij wonen. Het is de stap op weg naar beter.

Zonnepanelen zijn heel goed, ik zie ze steeds meer tegenwoordig. Het nadeel is dat ze veel geld kosten en vervuiling maken bij het maken en het afbreken. Soms gaan groene dingen via een vervuilende manier. In ruime gebieden zoals Flevoland zonnepanelen toepassen is een goede oplossing.  

Waterstof toepassen is iets voor in vliegtuigen. Kernenergie is iets minder. De straling is toch lastig. Je denk telkens gaat het wel goed, we laten wat achter voor de volgende generaties. Zo is alles aan een elektrische auto ook niet goed. Het winnen van grondstof voor de accu’s gaat erg mensonvriendelijk.


Goed bezig1=23


Ik weet niet precies de voor- en nadelen van alle soorten energie. Wel dat er aan elke soort energie voor- en nadelen zitten en dat het nu nog lang niet altijd goed gaat. Wat wij zien als groene energie, wordt vaak ook niet helemaal groen gewonnen. Denk aan energie verkrijgen via de verbranding van afvalmateriaal zoals houtsnippers. Er is niet genoeg afvalmateriaal, waardoor ze hout gaan versnipperen speciaal voor energie. Dat helpt natuurlijk niet.1=24


Windmolens en zonnepanelen goed en kernenergie slecht


 

 

Mening

 1. Stel je bent 50 jaar ouder (2072) hoe kijk je dan aan tegen het klimaatprobleem of is er geen probleem meer?


Categorie


Leeftijd


Antwoord


1


1=9


Ik hoop dat t opgelost is


 


2=10


Vervelend als t er nog isVeel meer te weten en te kunnen vertellen over dit onderwerp2


1=17


Denk dat het alleen maar erger wordt2=18


Ik denk angstig en bezorgd als er niks aan gedaan wordtIk durf geen toekomstvoorspellingen te doen, maar ik hoop dat er dan geen probleem meer is.1=19


Dan zijn er nog wel problemen aanwezig3


2=20


Het is de vraag of we er überhaupt nog bestaan,want de ijskap (gaat) smelt(en)

De grote leiders of het klootjesvolk: wie moet er nu stappen ondernemen ?

De meeste mensen gaan pas wat doen als de ramp echt dichtbij komt /inde buurt komt. Dan pas bereiken we een omslagpunt. Dit geldt zeker voor jongeren .


Dan hoop ik dat er geen probleem meer is met het klimaat. Ik hoop dat de huidige wereldleiders en de regering stappen gaan zetten. Want vaak de individuele acties (kleine) zijn een druppel op de gloeiend plaat en dragen niet bij aan de echte oplossingen. Bijvoorbeeld dat er nu geen plastic rietjes gebruikt mogen worden.2=22


Ik hoop dat het is opgelost. Het kabinet moet luisteren en ook de leiders in de rest van de wereld moeten aan de gang.


 


Waarschijnlijk hebben ze te weinig gedaan. Er is een hoop voor nodig. Onze generatie gaat er wat aan doen. We redden het zodra iedereen de ernst ervan inziet. De Aarde is immers het belangrijkste wat we hebben. Ik denk dat er nieuwe oplossingen gevonden worden. Wij jongeren zijn in voor verandering. Wanneer Groen Links in de regering gezet wordt beginnen we met het op te lossen.1=23


Het probleem zal nog steeds bestaan en ik hoop dat ik het nog steeds belangrijk vind. Ik geloof dat ik er nog steeds bezig mee zal zijn en zelf altijd probeer te letten op mijn verbruik.1=24


Hoop minder en ben ban bang meer


 

Wens

 1. Wat is jouw grootste wens voor de toekomst?


Categorie


Leeftijd


Antwoord


1


1=9


Meer dieren op de wereld natuurvriendelijk wordt2=10


Dat iedereen ziet wat er met de wereld gebeurt en dat mensen eindelijk wat gaan doen aan t milieuMijn grootste wens is dat de toekomst er goed uitziet. Dat wens ik alle kinderen dat ze een goed leven hebben.


2


1=17


Naja, als je op de fiets stapt zie je nog wel eens plastic in het gras of in de sloot liggen dat zou gewoon niet meer zo moeten zijn.


 


2=18


Voor Europa: klimaatneutraal! Geen gas uit Rusland (N.B. dit interview was ruim voor de inval van Rusland in Ukraine), geen uranium etc. Ook spullen kopen van binnen Europa
.

 

 


Een veilige zorgeloze omgeving voor mijn (ooit) kinderen


 


1=19


Mooie zomers winters en een goed milieu3


2=20


Dat er nog meer wind komt om te surfen. Minstens 75% VAN DE ENERGIE DAN GROENE Energie
.


Dat het probleem klimaatverandering zodanig wordt aangepakt, dat het niet kan zorgen voor de vernietiging van de aarde en onze leefomgeving.2=22


Dat de mensen beter letten op hun footprint. De regering het aanpakt. Ze luisteren naar de klimaatmarsen en iedereen bewust wordt van het klimaatprobleem. 


Doe iets1=23


In general: dat mensen wat liever zijn naar elkaar. Uiteindelijk zijn onze verschillen kleiner dan onze gelijkenissen. Qua klimaat dat er eindelijk een partij in het kabinet komt dat echt iets gaat veranderen en de moeilijke beslissingen maakt. In plaats van het alleen maar voor zich uit stellen, zodat mijn generatie straks alle shit kan opruimen1=24


dat we lang kunnen leven


 

Actie

 1. Wat ga je doen om die wens te laten uitkomen?


Categorie


Leeftijd


Antwoorden


1


1=9


Goed voor t milieu zorgen en alles doen wat ik heb gezegd. Plastic opruimen.2=10


Boek erover schrijven---------2


1=17


Geen afval in het milieu gooien2=18


Geen idee afval scheiden zonnepanelenKlein beginnen: zoveel mogelijk Europees kopen en dat later blijven doen1=19


Afval blijven scheiden en zonnepanelen elektrisch rijden3


2=20


Minder lang douchen en meer je eigen gedrag beschouwen en aanpassen.

Als ik afgestudeerd ben zou ik willen kiezen voor een hybride/elektrische auto en zonnepanelen.


Bijvoorbeeld extra bomen plaatsen voor 1 euro 1 boom. Bijvoorbeeld kleine bijdrage om plastic uit zee te krijgen. Bijvoorbeeld wil hij best meer vegetarisch eten, maar er is nog zoveel aanbod van vlees wat anders niet geconsumeerd wordt. Dus aanbod van bijv. vlees meer afstemmen op markt
.

Geef een stappenplan van acties op regeringsniveau en voor kleine acties waarmee ik ook een steentje kan bijdragen aan het stoppen van de klimaatverandering. Duidelijke instructies …


2=22


Je moet in idealen denken. Meer protesteren en zorgen voor een andere regering. Mark mag weg. Ik ga op groene leiders stemmen.

Brieven schrijven of zoiets zie ik mijzelf nog niet doen.


Jullie aan het werk zetten1=23


Mezelf blijven inzetten voor het klimaat en kritisch zijn op mijn eigen acties.1=24


Op letten wat ik verbruik

 

Mening

 1. En jouw quote is……….


Categorie


Leeftijd


Antwoord


1


1=9


We are going to the campions with milieu2=10


Red de dieren

 


---------2


1=17


There is no *planet B*

 


2=18


Save the planet it is the only one with wine


Vive la autarkie!1=19


Een goed milieu is beter voor iedereen3


2=20


“Laten we de windenergie voortstromen net zoals ik door het water kite”----------2=22


There is no planet B


Doe iets


1=23


----------1=24


Blijf gezond leven


 

Tenslotte

Wat wil je nog meer vertellen? Ben ik iets vergeten te vragen?


Categorie


Leeftijd


Antwoord


1


1=9


nee


2=10


nee


Ik woon in een energieneutrale woning

Ik had verwacht dat het zou worden opgenomen met camera’s en veel ingewikkeldere vragen


2


1=172=18


Wat klimaatverandering voor invloed heeft op de jeugd-------------1=19


Dat binnen nu en 10 jaar de dijken flink omhoog moeten3


2=20


----------------------------2=22


Het klimaat is belangrijk, toch denk ik er niet dagelijks aan. Je wordt je er meer bewust van als het meer in het nieuws komt. Het belangrijkste is dus meer in het nieuws en een wereldwijde aanpak met ook jonge leiders. Elke generatie is het zich bewust, maar het is belangrijker voor jonge generatie.

“ Ik groei op in de problemen die andere mensen gemaakt hebben”.


--------------1=23


--------------1=24


--------------


 

Resultaten enquête door Antonet Warger

 ‘De jeugd aan het woord over klimaatverandering ‘ in vergelijking met een grootschalig onderzoek van Stichting Designathonworks.

In februari-maart 2022 is een interview afgenomen door onze bestuursleden bij 13 kinderen, pubers, adolescenten tussen 9 en 24 jaar. Hieronder vind je de resultaten.

De leeftijd van de geïnterviewden varieert tussen de 9 en 24 jaar. De antwoorden zijn uitgewerkt in drie categorieën:
9-10 jaar: tieners
17-19 jaar: pubers
20-24 jaar: adolescenten

Wat heb je zoal gezien, gehoord, geleerd over klimaatverandering?

Wat opvalt is dat de jeugd bekend is met de klimaatverandering op aarde, de afname van de dierendiversiteit en het stijgende CO2-gehalte in de atmosfeer. Ook komen onze eetgewoontes aan bod en de afvalproductie.

Hoe voel je je daarbij?

Lig er wakker van, angstig, schuldig, zorgwekkend, vermoeiend, ben er niet altijd mee bezig.

Als je op school, met familie of vrienden praat over het klimaat waarover praat je dan?

De jeugd praat over problemen rond de klimaatverandering op aarde, de dieren, het consumentisme, eetgewoontes en wat je eraan kan doen.

Wat doe je op dit moment zelf thuis en/of op school om een stukje van het klimaatprobleem op te lossen?

De jeugd ruimt de (plastic) rommel buiten op, scheidt afval, staat minder lang onder de douche, let op aankopen, is zuinig met energie thuis, pakt meer de fiets en past  eetgewoontes aan (minder zuivel).

Wat vind je van het opwekken van groene energie (voor - en nadelen laten benoemen van windmolens, zonnepanelen, waterstof, getijdenenergie, kernenergie enz.).

Wat opvalt is, dat de jeugd bijna unaniem het gebruik van zonnepanelen toejuicht, alhoewel zij  kanttekeningen plaatsen bij de dure aanschafkosten, en de vervuiling bij het maken en het afbreken van de panelen. Windmolens ontsieren het landschap en nemen de plek in van landbouwgrond. De  andere vormen van energieopwekking zijn hen min of meer onbekend. Het opwekken van energie via kerncentrales wordt door bijna iedereen afgewezen.

Stel je bent 50 jaar ouder (2072) hoe kijk je dan aan tegen het klimaatprobleem of is er geen probleem meer?

De antwoorden variëren tussen ik hoop dat het probleem is opgelost en het wordt alleen maar erger. 

Wat is jouw grootste wens voor de toekomst?

Meer bio-(dier)diversiteit, geen plastic in de sloten, dat mensen liever zijn en in actie komen voor een betere wereld voor (ooit) mijn kinderen, wind om te blijven surfen 😉

Wat ga je doen om die wens te laten uitkomen?

Plastic opruimen, afval scheiden, een boek schrijven, elektrisch rijden, een stappenplan volgen die de regering heeft uitgezet, korter douchen, protesteren voor een goed klimaat, op groene partijen stemmen, bomen planten voor 1 euro.

En jouw quote is……….

 We are going to the campions with milieu

Red de dieren.

There is no *planet B*.

Save the planet it is the only one with wine.      

Vive la autarkie!

Een goed milieu is beter voor iedereen.

“Laten we de windenergie voortstromen net zoals ik door het water kite”.

There is no planet B.

Doe iets.

Blijf gezond leven.

Bak een taart in de oven niet de wereld.

Wat wil je nog meer vertellen? Ben ik iets vergeten te vragen?

Ik had verwacht dat het interview moeilijker was en opgenomen zou worden met een camera. Ik groei op met problemen die andere mensen hebben gemaakt. Wat heeft klimaatverandering voor invloed op de jeugd? Over 10 jaar zijn onze dijken niet hoog genoeg. Een wereldwijde aanpak met jonge regeringsleiders zou een oplossing kunnen zijn.

 

Uitkomsten enquête Designathon Works vergeleken met enquête Zaanse jongeren

Designathon Works stelt kinderen over de gehele aardbol in staat een betere wereld te ontwerpen. De stichting heeft onlangs een onderzoek gedaan naar wat kinderen van het klimaatprobleem vinden.
Uit de enquête blijkt dat scholieren zich zorgen maken en dat volwassenen meer moeten doen. Dat vinden onze Zaanse jongeren ook.

Uit het onderzoek onder 480 scholieren tussen 8 en 12 jaar blijkt verder dat volwassenen te weinig aan het klimaatprobleem doen en zijzelf bewuster omgaan met het klimaatprobleem dan hun ouders (43%). Hierin zie ik een overeenkomst met de mening van onze Zaanse jongeren. De meeste kinderen maken zich zorgen om het uitsterven van planten en dieren (43%), overstromingen (17.5%) en smeltende ijskappen (15%). Ook deze uitkomsten zie ik terug in de antwoorden van onze Zaanse jongeren.

Het helpt om zelf actie te ondernemen, zodat je als kind niet machteloos toe staat te kijken. Fenneke uit Haarlem die inmiddels gekozen heeft voor vegetarisch eten en het afval op straat opruimt zijn keuzes, die ik ook terugzie bij onze Zaanse jongeren.

‘Stop een taart in de oven, niet de wereld’,is een mooie quote van Fenneke, die aanwezig was bij een klimaatprotest in Utrecht.  En deze quote voegen wij natuurlijk toe aan de rest van de Zaanse quotes.

Emer Beamer, oprichter van de stichting, organiseerde dit jaar voor de zevende keer een Global Children’s Designathon. ‘De mooiste inzending was van een leerling die bang is voor overstromingen en zijn angst aanpakte, door een waterdoorlatende stoeptegel te ontwerpen. Het water wordt door de tegel gefilterd, zodat deze voor hergebruik klaar is. En een ander mooi idee kwam van een jongen, die in bomen wil gaan wonen, zodat deze niet meer kunnen worden gekapt.’

Kinderen zien veel over de klimaatproblematieken op social media. Voor ouders is het een aanrader om hen te leren wat betrouwbare informatie is en wat niet.
Als ik teruglees, dat onze Zaanse jongeren angstig zijn om wat komen gaat kan het een goede stap zijn, om samen met de volwassenen, een stukje van het klimaatprobleem aan te pakken. Omdat wij contacten hebben met het Technasium van het St. Michael College zou een stappenplan van kleine acties om een woning energieneutraal te maken behulpzaam kunnen zijn bij het wegwerken van onmachtgevoelens. Om te berekenen hoeveel minder CO2- uitstoot een woning produceert als deze van het gas af is, kan een gerustgesteld gevoel opleveren.   

 Voor wie geïnteresseerd is in de activiteiten van stichting Designathonworks:

www.designathonworks.com

ZEK-donateurschap voor de jeugd

Nu dit informatiebulletin in zijn geheel aan de jeugd is gewijd, is het passend om op deze plek een volgend voorstel te doen. Wat vinden jullie ervan, als je als 18-jarige donateur kan worden en daarvoor maar 5 euro per jaar betaalt? Mooi voorstel toch? Mocht je hier wat voor voelen, dan kan je contact opnemen via de mail met antonet.warger@zaanse-energie-kooperatie.nl

 

De Jeugd aan het woord op landelijk niveau

Jongres

Tijdens De RES (Regionale Energie Strategie) -overleggen - de RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzen voor verduurzaming van de samenleving - zitten soms honderd mannen van middelbare leeftijd en een handje vol jongeren. Hier wil Anne Schipper, voorzitter van Jongres, een stokje voor steken.
‘Ouderen zijn gewend aan hun huidige leefomgeving en zetten soms de hakken in het zand bij de komst van wind- en zonneparken. Jongeren voelen veel meer urgentie. Wij leven nog in 2050 en dienen dus meer bij de RES te worden betrokken.‘ Jongres is opgezet vanuit de JKB, de Jonge Klimaat Beweging en de KEK, Klimaat en Energiekoepel. Jongres is in 25 van de 30 RES-regio’s vertegenwoordigd en dat is een prachtig resultaat.
Het komende jaar wil de organisatie haar achterban uitbouwen, mondiger maken en evenementen op regionaal niveau organiseren.’Het systeem van besluitvorming werkt niet zo mee. In relatie tot andere ruimtelijke vraagstukken sneuvelt duurzame energie vaak. Dat is kwalijk.’
Ben je jong of oud en wil je meer jongerenvertegenwoordiging of participatie in jouw RES? Bezoek de site of mail/bel de secretaris van Jongres.
Site: www.jongres.nl
Mail: secretaris@jongresnederland.nl
Tel: 0682274790

19 april: save the date!

Informatieavond over: wanneer is jouw huis geschikt om van het gas af te gaan?

Door het Corona-virus hebben wij lange tijd geen informatieavonden op locatie voor onze donateurs, leden en belangstellenden kunnen organiseren. Gelukkig zijn wij nu in de gelegenheid om weer samen te komen en elkaar te spreken, naar een presentatie te luisteren en hier onze vragen over te stellen.
Op dinsdagavond 19 april aanstaande om 20.00 staan de koffie en de thee klaar. Ruud Sweering, een van onze bestuursleden, verzorgt samen met Nico de Wever van de Stichting Zaanse Warmte Scanners een informatieavond over het verduurzamen van jouw woning. Nico zal laten zien hoe een warmtescan je vertelt waarmee je aan de slag kan gaan met isolatiemaatregelen, of hoe je kunt zien dat je huis al helemaal klaar is voor duurzaam verwarmen.
Ruud is ervaringsdeskundige, zijn woning is sinds begin 2018 nul-op-de-meter en van het gas los. Daarnaast is hij werkzaam als adviseur Aardgasvrij bij Thuisbaas, een Zaanse organisatie die woningen van het gas afhaalt en energieneutraal aflevert, op basis van een vooraf opgesteld advies en projectplan.
Centraal op deze avond staat de vraag: wanneer is mijn huis er klaar voor om van het gas af te gaan?
Met vragen als ‘Moet ik helemaal tot energielabel A geïsoleerd zijn om van het gas los te kunnen?’ en ‘Moet ik vloerverwarming hebben om duurzaam te kunnen verwarmen?’ De laatste twee antwoorden kunnen we alvast verklappen: tweemaal ‘nee’.

Locatie: Wormerveerse Vermaning Zaanweg 57 1521 DM Wormerveer. Mocht je geïnteresseerd zijn om deze informatieavond bij te wonen stuur dan een mail voor zondagavond 10 april naar de secretaris van de ZEK: antonet.warger@zaanse-energie-kooperatie.nl. Wij hopen op een grote belangstelling.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur:
Antonet Warger, Secretaris ZEK19 mei: save the date!

De Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op: dinsdagavond 19 mei 20:00 uur.
Locatie: Wormerveerse Vermaning Zaanweg 57, 1521 DM Wormerveer.
Mocht je geïnteresseerd zijn om deze informatieavond bij te wonen stuur dan een mail voor zondagavond 8 mei naar de secretaris van de ZEK:
antonet.warger@zaanse-energie-kooperatie.nl.
Ook voor deze avond hopen wij op een grote belangstellling.Wij vragen je aandacht voor .......

Graag jullie aandacht voor de volgende onderwerpen:

De incasso’s worden binnenkort geactiveerd en er staat het komende jaar een bestuurswisseling op het programma.

Onze voorzitter Thecla Graas heeft besloten om na meer dan 25 jaar een andere invulling aan haar vrije tijd te geven. Zij heeft met ontzettend veel plezier en deskundigheid haar taak als voorzitter van onze vereniging uitgevoerd. Voor Thecla is de tijd gekomen om de verantwoordelijkheid voor de ZEK over te dragen. Dat gaat zeker niet op stel en sprong gebeuren. Zij neemt rustig de tijd om uit te kijken naar een waardevolle vervanger/-ster en ook - als die is gevonden - zal zij ruimte maken voor een ruime inwerkperiode.
Heb je vrije tijd over en ben je ambitieus om de ZEK verder uit te rollen samen met de andere bestuursleden? Neem dan contact op met thecla.graas@zaanse-energie-kooperatie.nl

Tenslotte zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester en een tweede kascommissielid. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het ordelijk verlopen van de in- en uitgaven van de ZEK. Als kascommissielid controleer je – samen met een mede kascommissielid - of deze in- en uitgaven van het afgelopen boekjaar – in dit geval 2021, kloppen. Hier besteed je ongeveer een halve dag aan. Mocht je verstand hebben van cijfers en affiniteit hebben met de ZEK neem dan contact op met thecla.graas@zaanse energie-kooperatie.nl.
Zij kan je alle informatie geven over deze interessante taken.Copyright © 2022 Zaanse Energie Koöperatie
Alle rechten voorbehouden
.
Ons e-mailadres is:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl
De ZEK is gevestigd op Zaanweg 57 in Wormerveer.
Postadres: Postbus 114, 1520 AC Wormerveer.
Website: www.zaanse-energie-kooperatie.nl
Rekeningnummer: NL 61 TRIO 0254 706584.

De ZEK is regelmatig in het nieuws.
De ZEK wil groeien om meer invloed te kunnen uitoefenen en ook meer duurzame projecten te kunnen ondersteunen.
Kent u iemand die u lid kunt maken ?
Voor 10 Euro is hij/zij donateur, voor 10 Euro en een eenmalige inleg van 50 Euro is hij/zij lid.
U kunt deze aanmelden via ons e-mailadres:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl of via de
website: www.zaanse-energie-kooperatie.nl