Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:726.193
Het Windpaard:3.862.825
Zonneveldt:417.673
Totaal:5.006.691

De Zaanse Energie Koöperatie heeft in zijn 30-jarig bestaan al heel wat bereikt. Hieronder een bloemlezing.

Project Warmtescans

29 dec 2017


Warmtefoto Warmtefoto

Het eerste project Warmtescans is gestart als een pilot. Bewoners konden voor €50,- een serie warmtefoto's laten maken van hun huis door een team van vrijwilligers van de ZEK. De infraroodfoto's geven aan waar warmte het huis verlaat en waar koude binnenkomt.
Omdat het een pilot betrof is niet veel publiciteit gegenereerd. Uiteindelijk heeft zo'n 50-tal bewoners de scan laten maken.
Met medewerking van het Duurzaam Bouwloket is een afsluitende avond georganiseerd waar veel foto's werden besproken.
Van het project is veel geleerd. Zaken die uit de evaluatie naar voren kwamen zijn aangepakt en verbeterd. Het vervolg is Warmtescans II; dat project is eind 2018 van start gegaan.

Druk bezochte informatie-avond over
duurzame verwarming

14 feb 2017

Op vrijdagavond 10 februari, de Warme truiendag, organiseerde de Zaanse Energie Koöperatie de eerste informatieavond van 2017 over het duurzaam verwarmen van de woning. Zo'n zestigtal (!) bezoekers trotseerden weer en sneeuw om de avond bij te wonen, wat de belangstelling voor het onderwerp aangeeft.
De ZEK had twee deskundigen kunnen strikken.

Warmtepompen

Als eerste was Guus Rijkenberg aan het woord. Dhr. Rijkenberg heeft meer dan 35 jaar ervaring in de installatiebranche. Ook heeft hij meer dan 15 jaar ervaring in het geven van cursussen in verwarming en duurzame energie. Hij vertelde alle ins en outs over warmtepompen, waarbij vooral het interactieve van de presentatie opviel.

Vervolgens was Niels van Lingen van het bedrijf ThermIq uit Schiedam aan de beurt. Ondanks de sneeuw met bijhorende files was hij present. Dhr. van Lingen is medeoprichter van ThermIq. Het bedrijf levert infraroodpanelen en toebehoren o.a. via Thuisbaas, een initiatief van Urgenda. Productie van de panelen vindt in de eigen fabriek in Duitsland plaats.
Zoals gebruikelijk bij de ZEK-avonden werd na de presentaties nog uitgebreid nagepraat.

Energieke avond LED-verlichting 19 september

20 sept 2016

Een goed gevulde zaal op ons nieuwe vestigingsadres Zaanweg 57 in Wormerveer. De aanwezigen werd inzicht geboden in alle ins en outs van LED-verlichting. En dat was Jeroen van Agt en Marcel van der Steen wel toevertrouwd. Zij runnen een bedrijf dat metingen doet aan alle soorten LED-verlichting, OliNo.org. Gezien de vele vragen die op Jeroen en Marcel werden afgevuurd kon worden gconcludeerd dat het onderwerp leefde bij de aanwezigen.

LED-avond

OliNo (inderdaad: geen olie) heeft duizenden LED-lampen doorgemeten en de resultaten staan allemaal op hun website.
Door een handige module word je naar de beste LED-lampen voor jouw situatie geloodst. Zij noemen dat het Lampenportaal, dit is de link. Weet je dat je van bepaalde LED-lampen hoofdpijn kunt krijgen ? En waardoor dat komt ? Nee ?
Volg dan de presentaties van deze avond de site van OliNo.

Voor het eerste deel van de presentatie: OliNo-site deel 1
Voor het tweede deel van de presentatie: OliNo-site deel 2

Zonnedak Zonneveldt officieel geopend

14 juni 2015

Het zonnedak van Manege Veldt in de Engewormer gemeente Wormerland, de 3e opwekfacilieit van de ZEK, is op 12 juni door Harold Halewijn als vertegenwoordiger van de gemeenteraad, in bedrijf gesteld.

Zonnedak

Het project zal met 242 zonnepanelen ongeveer 60.000 kilowattuur per jaar aan groene stroom gaan opwekken.
Leden van de coöperatie kunnen een lening sluiten voor deelname aan dit project dat een aantrekkelijke rente biedt.

Zonnedak

Zonnedak

Bomvolle zaal bij de Kantelavond in het Wapen van Assendelft

12 februari 2015

Kantelen, het woord dat prof. Jan Rotmans gebruikt om aan te geven dat de samenleving aan het veranderen is. Zaken zullen niet meer van bovenaf worden opgelegd, de burgers nemen het heft in handen. Niet volgens de lijnen van de Participatiemaatschappij, want dat is uitgevonden door diezelfde overheid.
De Kantelavond van de ZEK stond in het teken van zelfredzaamheid op het gebied van energie. In een vijftal workshops werden allerlei aspecten van energie behandeld, van besparing tot opwekking.

Wethouder Dick Emmer

Nadat de avond was geopend door wethouder Milieu van Zaanstad, Dick Emmer gingen de workshops van start. Dat er uitgebreide discussies werden gevoerd was duidelijk te horen aan het geluidsniveau. Rond kwart voor tien werden de aspecten die in de workshops aan de orde waren geweest met iedereen in de zaal gedeeld.

Wethouder Dick Emmer opent Kantelavond
Een zeer geslaagde en leerzame avond.

Vrijdag 6 februari 2015, 20:00 uur:
Marjan Minnesma spreekt in De Lorzie in Wormerveer

2 februari 2015


Marjan Minnesma Warmtefoto

Op uitnodiging van ROSA, Milieudefensie Zaanstreek, Transition Town Zaanstreek en de Zaanse Energie Koöperatie spreekt duurzaamheidskoningin Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, op vrijdag 6 februari in De Lorzie over het doel van Urgenda om in Wormerveer 100 woningen energieneutraal te maken. Ook wordt hun visie op een volledig duurzame energievoorziening in 2030 toegelicht.
De avond start om 20.00 uur (deur open om 19.45 uur) en vindt plaats in De Lorzie aan het Marktplein in Wormerveer. Toegang is gratis.

Excursie van middelbare scholieren naar
Het Windpaard

2 februari 2015

Op 2 februari ontving de ZEK een delegatie scholieren die meer wilden weten over windenergie en die een windturbine wel eens van dichtbij wilden zien. Er stond een straf windje waarmee Het Windpaard zo'n 50 kilowatt opwekte. Het was wel koud..
De coöperatie probeert op deze manier ook interesse op te wekken bij de jeugd (aan wie we een betere aarde willen nalaten).

Scholieren bij Windpaard

Het Windpaard is nu versierd met antennes...

2 februari 2015


Antennes aan Het Windpaard

Zaterdag 2 november:
Zaanse Energieke Klimaat Markt

25 okt. 2013

In het kader van het 25-jarig bestaan organiseert de ZEK de Zaanse Energieke Klimaat Markt. Op zaterdag 2 november van 13.30 tot 16.00 uur kunt bij de kinderboerderij in het Darwinpark in Zaandam energieke ideeën opdoen, vragen stellen en u informeren. Tijdens deze markt staan er allerlei met name Zaanse vrijwilligers-organisaties die zich inzetten voor een beter klimaat !
Zo zullen o.a. KMZ (Kontakt Milieubeheer Zaanstreek), de Kledingbank, het Repaircafe uit Zaandam, LETS Zaanstreek, Transition Town en de Zaanse Energie Koöperatie met hun producten en activiteiten aanwezig zijn. Ook zijn er verscheidene mensen aanwezig die zelf energieke constructies hebben gerealiseerd om duurzame energie te genereren. Toegang is gratis.
Adres: De Weer 31, 1504 AH Zaandam

Wethouder Linnekamp (Zaanstad) opent de Windhaan bij De Groote Weiver in Wormerveer

17 juni 2013

Wethouder Linnekamp (Zaanstad) opent de Windhaan bij De Groote Weiver in Wormerveer
Na vele jaren voorbereiding is het dan eindelijk gelukt. Een tweede windmolen is aan het arsenaal van de ZEK toegevoegd. De molen, een Heydewind 2,5 kW is geplaatst op het terrein van het REM-eiland voor de ingang van het cultureel centrum De Groote Weiver. Zaterdag 15 juni j.l. verrichtte wethouder Robert Linnekamp van de gemeente Zaanstad de openingshandeling. Hij benadrukte dat initiatieven als deze helpen om Zaanstad in 2020 energieneutraal te maken.
Hij hoopt dat er meer van dit soort initiatieven worden ontplooid.
De molen heeft de naam Windhaan gekregen om een drietal redenen, de haan/kip
is het symbool van De Groote Weiver, de haan helpt ons wakker te schudden om meer voor duurzaamheid te gaan en de Windhaan is een dier als het Windpaard en het komende Windveulen.

Tweede totempaal van de ZEK, de Windhaan

Ingebruikname molen van De Groote Weiver

13 juni 2013

Uitnodiging
Op Zaterdag 15 juni – Global Wind Day 2013 – zal om 14.00 uur wethouder Robert Linnekamp de windmolen van de Zaanse Energie Koöperatie en De Groote Weiver in werking zetten. Ook wordt dan de naam van de molen bekendgemaakt.
Het betreft een 2.5 kW windturbine van het Duitse merk Heydewind die De Groote Weiver en de jubilerende Zaanse Energie Koöperatie (25 jaar) met vereende krachten hebben weten te realiseren voor de deur van De Groote Weiver, op het REM-eiland complex in Wormerveer. De molen, met 1,5 m lange wieken en een ashoogte van 13,5 m, zal stroom opwekken voor het cultureel centrum.
Een plek die - naast culturele activiteiten - steeds meer een trefpunt wordt voor mensen die een verduurzaming van de maatschappij voor ogen hebben.

Druk werk aan molen De Groote Weiver

Waarom een windmolen? Windenergie is een schone en een oneindige duurzame energiebron die dag en nacht stroom kan leveren: de netto CO2-uitstoot is 50 keer lager dan bij fossiele energieopwekking. Daarbij hoort windenergie van oudsher bij de Zaanstreek. De molen, vormgegeven als een zonnebloem, zal bijdragen aan educatie en bewustwording op het gebied van energie. In de bar wordt gewerkt aan een display waarop te zien is wat er aan energie wordt opgewekt. Deze cijfers worden vertaald naar inzichtelijke symbolen waaruit kan worden opgemaakt welke elektrische apparaten kunnen werken op de inkomende stroom. Het concept van wattage en kilowattage kan zo meer context krijgen. Energieverbruik wordt hierdoor inzichtelijk voor de medewerkers en de bezoekers: een eerste stap om te kunnen besparen!
Een groep vrijwillige ‘molenaars’ kan bovendien uitleg geven aan groepen en geïnteresseerden. Hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, zonneboilers en windmolentjes helpen om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. De noodzaak hiervoor wordt steeds breder gedragen en is niet langer een doemdenken van een kleine groep maar juist wetenschappelijk meer en meer geaccepteerd.

Met de molen heeft De Groote Weiver deze signaalfunctie!

Zaanse Energie Koöperatie bestaat 25 jaar !
door de voorzitter Thecla Graas-Bouman

30 mei 2013

En dat is een feestje waard. Op 28 februari hebben we in het kader van dit 25-jarig bestaan onze eerste informatieavond georganiseerd in het Wapen van Assendelft met medewerking van Rob Joosten. Een 70-tal mensen was ingegaan op onze uitnodiging voor de viering van onze verjaardag. Op 3 juni is er wederom een avond waarbij de ZEK en Urgenda acte de presence geven: “Duurzaam in de Zaanstreek; Duurzaam leven- dichtbij en bereikbaar” georganiseerd door Doopsgezind Zaanstreek in de Vermaning te Wormerveer om 20.00 uur.
Maar als je jarig bent mag je ook cadeautjes vragen. Het mooiste cadeau zou zijn de toestemming voor de opschaling van het Windpaard, echter dat laat nog even op zich wachten. Een heel ander cadeau, maar waar de coöperatie ook erg blij van zou worden zou zijn, is dat nog meer Zaankanters over zouden stappen op Zaanse Energie.

Lees verder.....

Zo´n fijn verjaarscadeau kan er mede voor zorgen dat we ook op andere fronten meer kunnen doen met verduurzaming in de Zaanstreek. Ook kunnen we laten zien dat we met een steeds grotere groep mensen zijn, die het belangrijk vinden om zorgvuldig en bewust met ons energiegebruik en onze energiebehoefte om te gaan.
Met Zaanse Energie kunnen we stroom aanbieden die van eigen bodem komt.
Je kunt zelfs het Windpaard zien draaien vanaf bijv. de Provinciale weg en zo kan je aan je andere familieleden of (klein)-kinderen laten zien waar jouw stroom wordt opgewekt tijdens de jaarlijkse najaarsschouw. Prachtig, niet!
Overal in het land borrelen locale energie-initiatieven op. Mensen vinden het steeds belangrijker om onafhankelijk te zijn of te worden van grote energieleveranciers.
Ze zijn het wachten op de maatregelen van de overheid zat en willen zelf aan de slag. Ze organiseren zich. Maar hoe begin je dan en hoe ga je verder? Waar moet je beginnen? Hoe organiseer je je? Hoe financier je het? Er rijzen vele vragen voordat je ook maar een stap hebt kunnen zetten. Gelukkig is de Zaanse Energie Koöperatie al een aantal stappen en ook jaren verder. Inmiddels hebben we ons Windpaard al bijna 19 jaar draaien en hebben we de investering van destijds al weer afgelost.
Echter het opschalen, het vervangen van het Windpaard, is ook nu nog niet gemakkelijk. Inloopavonden, inspraakavonden, bestemmingsplannen, vergaderingen en vele overleggen later weten we nog steeds niet hoe we er voor staan. Uren en uren heeft het bestuur van de ZEK erin gestoken om een grotere productie van Zaanse Energie te kunnen genereren van 50 naar 500 huishoudens. Ook de techniek voor nieuwere windturbines staat niet stil. De moderne windturbines zijn geluidsarmer, draaien veel rustiger en hebben vaak minder slijtagegevoelige onderdelen. Het bestuur wacht nog steeds met spanning op de uitspraak van provincie Noord-Holland ten opzichte van onze specifieke situatie, namelijk de opschalingvraag. Ondertussen proberen we ook op andere duurzame initiatieven onze aandacht te vestigen. Heeft u deze eerste viering van ons feestje gemist, dan krijgt u vast een herkansing om opnieuw met ons het jubileum te vieren.
Namelijk op de Landelijke Open Winddag 15 juni 14.00 uur hopen we in samenwerking met De Groote weiver een windmolen(tje) officieel in gebruik te nemen. U bent allen van harte uitgenodigd.
Thecla Graas-Bouman

Bomvolle zaal bij lezing van Rob Joosten die zijn huis verwarmt uit de sloot.

2 maart 2013

Bomvolle zaal bij lezing Rob Joosten

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Zaanse Energie Koöperatie verzorgde Rob Joosten een lezing over zijn uitvinding om met warmte uit de sloot, weiland of tuin een huis te verwarmen. Aan de hand van een schema vertelde Rob hoe “simpel” dit systeem in elkaar zit. Zijn prototype is samengesteld uit een aantal onderdelen die in elke bouwmarkt te verkrijgen zijn. Natuurlijk dient er wel het een en ander aangepast te worden om een aantal koel- en warmtetechnische problemen op te lossen.

Lees verder.....

Zon, wind en regenwater zorgen ervoor dat de temperatuur in de grond op voldoende diepte zomer en winter vrijwel constant is. Onder de grond vindt constant transport plaats van warmte (en koude). Warmte die aan de grond of het water wordt onttrokken wordt, afhankelijk van de bodemgesteldheid, snel weer aangevuld.
Het kostte de aanwezigen moeite te beseffen dat 5 graden Celsius ook warm is.
En dat is het als je het tegenover een koudemiddel zet dat bij -47 graden Celsius begint te koken, zoals de koelvloeistof in de airco maar ook in de koelkast.
In principe zijn een slang (van 50 tot enkele honderden meters), een omgekeerde airco, een warmtewisselaar, een vijverpomp en een ventilator voldoende om uitgaande van een grond- of watertemperatuur van 5 graden lucht op te warmen tot 40 graden. Wel is er natuurlijk stroom nodig om de apparatuur te laten werken. In het geval van Rob is dat ongeveer 1 kilowatt. Hij dekt dit verbruik af met een paar zonnepanelen die in zijn tuin staan opgesteld.
Uit de zaal kwamen veel vragen over bijvoorbeeld de lengte van de slang, hoe die het best te verdelen over het grondoppervlak en of je de kruipruimte onder het huis ook kan benutten (nee dus). De ideale diepte om de slang in te graven of in de modder van de sloot te leggen ligt tussen de 1 meter en 1 meter 50. Met een hectare land is het mogelijk om een 50-tal woningen te verwarmen.
Het revolutionaire van dit systeem is dat er, eenmaal de slangen onder de grond gebracht geen omkijken naar is. Vee kan gewoon op het land grazen, landbouw kan gewoon doorgang vinden. Uit de zaal kwam een opmerking dat zijn systeem dan toch weer in handen wordt gegeven van een organisatie die daar weer centjes voor gaat rekenen, terwijl dit systeem juist zo geschikt is om autonoom te worden.
Dit geeft wel aan dat de mensen het langzamerhand zat worden afhankelijk te zijn van de grillen van grote energiebedrijven.

Rob Joosten bij flipover

Een belangrijk voordeel van het systeem van Rob is dat door de warmte-onttrekking uit sloot of weiland je meehelpt de opwarming van de aarde te verminderen. Zeker als het systeem van Rob Joosten op grotere schaal toegepast gaat worden, dit in tegenstelling tot het gebruik van fossiele brandstoffen die de aarde alleen maar extra opwarmen.
Rob is druk bezig het systeem te promoten, zo start er een project Groene Grachten, waarbij met de Technische Universiteit van Delft zal worden bekeken hoe de grachten van Amsterdam te gebruiken zijn voor het verwarmen van de grachtenpanden.
Met een aantal enthousiastelingen is nu een stichting opgericht om zijn systeem uit te ontwikkelen zodat het op de markt kan worden gebracht. Gevraagd naar de kosten kon Rob hierop geen antwoord geven omdat dit uiteraard sterk afhankelijk is van de situatie ter plekke. Wat is de inhoud van het gebouw, hoeveel land of sloot is beschikbaar, welke grondsoort is er ter plekke, klei, veen of zand. En hoe ga je de ruimte verwarmen, lucht of vloerverwarming etc.
Stel dat je op een energierekening van 200 Euro per maand zo’n 100 Euro per maand aan gas betaalt dan is het sommetje makkelijk te maken. Stel dat het systeem 3000 Euro gaat kosten dan heb je dat er in twee en een half jaar uit. Uiteraard moet er ook energie worden toegevoerd in de vorm van elektriciteit, dus wil men zelfvoorzienend zijn dan moet dit op een of andere manier zelf worden opgewekt door bijvoorbeeld een aantal zonnepanelen.

Nadere informatie over de werking van het systeem vindt u hier (een pdf-bestand).

Zaanstad Voor De Wind: een pro-actief beleid met medewerking van de Zaanse Energie Koöperatie

9 januari 2013

Nederland wil meer windmolens op land. Dat is al geruime tijd regeringsbeleid, maar de praktijk is weerbarstig. Wind op land stagneert. Provinciale Staten Noord-Holland kiest zelfs voor een windmolenstop in de provincie.
Sommige gemeenten laten het daar niet bij zitten. Zaanstad wil in 2020 klimaatneutraal zijn, en daarvoor moeten alle registers open. Een speciaal opgericht Energie Ontwikkel Team (EOT) zet dan ook flink in op wind.
Door als gemeente op zoek te gaan naar kansen en partners die windenergie willen realiseren, onderscheidt Zaanstad zich. Tijmen Keesmaat van het EOT zegt: Wind en Zaanstad horen bij elkaar. Agentschap NL ondersteunt deze innovatieve aanpak, en wil er graag aandacht voor.
De ZEK is hierin partner van gemeente Zaanstad, zie hiervoor deze link naar het filmpje van New Energy TV.

ZEK geïnterviewd door RadioTVNoord-Holland

8 januari 2013

Daags voor de stemming van Provinciale Staten over het nieuwe windbeleid heeft RTVNH op de radio een vraaggesprek met de ZEK uitgezonden. Ook werden er tv-opnamen gemaakt, echter deze zijn alleen op de website te zien. Hieronder het filmpje met dank aan RTVNH.

En hieronder het interview voor de radio.

INFODOC-avond Groote Weiver

26 november 2012

In de INFODOC-serie worden documentaires die raken aan het thema transitiecultuur - de veranderingen die nodig zijn voor een duurzamere wereld - vertoond en soms ook besproken of gekoppeld aan een discussie. Op de avond van 23 november was ook de Zaanse Energie Koöperatie aanwezig om te vertellen over ons product: Zaanse Energie. Behalve de ZEK waren ook de gemeente Zaanstad en de Hemmes-groep aanwezig om hun verhaal te vertellen. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht en er ontstonden levendige discussies.

Voorzitter ZEK houdt presentatie over Zaanse Energie

Najaarsschouw bij Het Windpaard

26 november 2012

Tjonge, wat een najaarsschouw was dat. En wat een weertje, het kacheltje van Jan hoefde amper aan, wat wil je ook met dik 30 Zaanse energie en dito molenbitter-liefhebbers op een kluitje. Wind was er amper en genoeg zon voor de Duurzaam Doedelzakkende Dames om schouwgangers zoals Bert Boer, Gerrit Jan vd Schoor en Ton Smit aan te trekken naast een aantal nieuwe gezichten. Zelfs Cees Pauw was met zijn vrouw Rie vanuit Groet afgereisd. Het Windpaard maalde er niet om, vrolijk gingen de wieken rond om toch nog wat Wattjes Zaans-groene stroom vers-van- de-molen te leveren.

Gezellige boel najaarsschouw

Succesvolle lancering Zaanse Energie

18 juni 2012

Een unieke gebeurtenis. Een nieuw locaal duurzaam energiebedrijf is gestart in de Zaanstreek! Vrijdag 15 juni is in verfmolen De Kat aan de Kalverringdijk het contract ondertekend tussen de Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) en Greenchoice.

Zaanse Energie en Greenchoice tekenen contract

Een historische gebeurtenis op een prachtige historische Zaanse locatie. Hiermee is een al jarenlang bestaande wens van de ZEK in vervulling gegaan.
Immers, de Zaanse Energie Koöperatie heeft al vele jaren haar windturbine aan de Noorderweg 1 in Assendelft draaien. Deze heeft al 2 miljoen duurzame kilowatturen opgebracht. Vanaf heden heeft u de keuze om energie af te nemen van Zaanse Energie om daarmee de Zaanse Energie Koöperatie in de gelegenheid te stellen duurzame projecten te ondersteunen.

Zaanse Energie en Greenchoice met contract

Een aantal leden heeft gelijk de pen ter hand genomen en heeft hun huidige energiecontract omgezet in een contract met Zaanse Energie. Zie voor meer informatie de website: www.zaanse-energie.nl

Zaanse Energie Koöperatie stopt energie in leskoffer

29 maart 2012

Dat de Zaan groot geworden is met wind weet iedereen. Dat wind stroom kan opleveren ook. Maar dat je wind kunt maken is minder bekend. De Zaanse Energie Koöperatie heeft er een leskoffer over gemaakt, speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Het is geen houten kist met stoffig lesmateriaal, maar een kunstwerk. Een eigentijds spiegelend poppenhuis, met drukcilinder en vier luchtpompen. Geen lees-kist, maar een doe-kist. Aan de leerlingen om te ondervinden hoeveel inspanning (= energie) het kost om één enkel LED-lampje te laten branden. Of om te onderzoeken hoe je zon-licht optimaal gebruikt door de meubels te verdraaien! De kunstkoffer is bedacht door Dick Beets, Benno Graas en Jaap Velserboer.

Onthulling spiegelkoffer bij obs Het Palet in Krommenie
Donderdag 29 maart om 10h30 is de leskoffer samen met het NME in gebruik genomen op openbare basisschool ‘Het Palet’ in Krommenie bij groep 8.
Scholen kunnen zich inschrijven op de uitleen van de door ons ontworpen spiegel (duurzame) kunstkoffer bij het NME. Zie voor uitgebreide omschrijving en foto's het tabje Onderwijs:Duurzame Kunstkoffer.
De koffer is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van het Honig Laan fonds en de Haëlla Stichting.

Succesvolle start project Engewormer

12 februari 2012

Op 12 februari 2012 vond de eerste meeting plaats met de bewoners van de Engewormer met als doel eens te praten over het energieneutraal maken van de hele polder Engewormer. De opkomst was bijzonder groot, van de 45 gezinnen die in de polder wonen waren er 31 vertegenwoordigd.

Lees verder.....

Eerst vertelde Ayham wat het doel van deze bijeenkomst was.

Ayham presenteert het doel van de bijeenkomst van Engewormer

Hierna vond een presentatie plaats van Dick over de geschiedenis en het hoe en waarom van de Zaanse Energie Koöperatie (ZEK). Hij maakte duidelijk met cijfers van de afgelopen 20 jaar dat investeren in eigen energie-opwekking een lucratieve bezigheid was en nog steeds is.

Dick Beets presenteert de ZEK tijdens de eerste bijeenkomst van Engewormer

Na Dick werd het woord gegeven aan Johan Kiewiet. Johan is een vertegen-woordiger van de Amelandse Energie Coöperatie. Deze coöperatie heeft al meer dan 1000 leden en levert ook energie aan deze leden. Johan besprak een aantal praktische zaken.

Johan Kiewiet van de Amelandse Energie Cooperatie Engewormer

Hierna kreeg Peter ten Bruggecate (Adviseur milieubeleid Milieudienst Waterland) van de gemeente Wormerland het woord. Hij beantwoordde een aantal vragen uit de zaal.

Milieu-ambtenaar uit Wormerland in Engeworner

De opkomst in EngewormerDe opkomst was groot.

Omdat er ruime belangstelling bestaat gaat de groep van vier, Ayham Bayzid, Dick Beets, Roelf Steendam en Marcel Wijkstra een aantal voorstellen uitwerken.
Hierna zal een nieuwe bijeenkomst worden belegd.

>>Terug naar het begin van de pagina<<

>>Naar archiefpagina met alle berichten<<