Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:125.936
Het Windpaard:3.372.994
Zonneveldt:169.968
Totaal:3.668.898

Agenda

Op woensdag 13 februari organiseert de ZEK de tweede avond over warmtepompen.
De locatie is nog niet bekend. Nadere bijzonderheden volgen.

Lid worden van de ZEK

Er zijn twee mogelijkheden:

* U wordt lid en betaalt jaarlijks € 10,-- contributie. U ontvangt natuurlijk een aantal keer de Zaanse Energiekrant.
Als lid betaalt u daarnaast eenmalig € 50,-- inschrijfgeld (die bij beëindiging van het lidmaatschap opvraagbaar is). Vermeld hierbij: Lidmaatschap.
Wanneer de inschrijving voor investeringen in nieuwe opwekinstallaties start, wordt u in staat gesteld uw inleg te verhogen, waarover, door de algemene ledenvergadering te bepalen, jaarlijks rente wordt uitgekeerd. Uiteraard krijgt u na afloop van de investeringstermijn uw geld weer terug.

* U wordt donateur van de Zaanse Energie Koöperatie en onderschrijft de doelstelling door jaarlijks € 10,-- contributie te betalen. U ontvangt ook een aantal keer de Zaanse Energiekrant.

NB. Wij houden u op de hoogte van de mogelijkheden van stroomafname van onze eigen opwekinstallaties en van de start om verhoogd in te leggen. U kunt zich op dit moment uiteraard aanmelden als afnemer van Zaanse Energie.

Als u lid of donateur wilt worden klik dan op deze link en vul het formulier in. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

* naam
* volledig adres
* telefoonnummer
* vermelding lid of donateur
* e-mailadres (voor toezending digitale Energiekrant)

Daarnaast kunt u direct het bedrag overmaken.
Bankrekeningnummer van de Triodos-bank: NL 61 TRIO 0254 706584
t.n.v. Zaanse Energie Koöperatie te Wormerveer onder vermelding van: Lidmaatschap.

Hartelijk dank ! De statuten worden uiteraard op aanvraag toegestuurd.
De ledenvergadering (in het voorjaar) is het beslissend orgaan.

KvK Amsterdam: nr. 35019922