Zaanse Energie Koöperatie


Meld u aan voor Zaanse EnergieLink naar site Zaanse Energie
Volg ons op Facebook
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in Kwh)

White Ranch:106.892
Het Windpaard:3.336.484
Zonneveldt:161.833
Totaal:3.605.209

Lid of donateur worden van de ZEK

Er zijn twee mogelijkheden:

* U wordt donateur van de Zaanse Energie Koöperatie en onderschrijft de doelstelling door jaarlijks € 10,00 contributie te betalen. U ontvangt dan 2 x de Zaanse Energiekrant en indien we over uw mailadres beschikken 2 x de
E-nergiekrant.

* Of u wordt lid en betaalt eveneens jaarlijks de € 10,00 contributie en ontvangt natuurlijk ook 2 x de Zaanse Energiekrant en indien we over uw mailadres beschikken 2 x de E-nergiekrant.
Als lid betaalt u daarnaast eenmalig € 50,00 inschrijfgeld (die bij beëindiging van het lidmaatschap opvraagbaar is). Vermeld hierbij: Lidmaatschap.
Wanneer de inschrijving voor investeringen in nieuwe opwekinstallaties start, wordt u in staat gesteld uw inleg te verhogen, waarover, door de algemene ledenvergadering te bepalen, jaarlijks rente wordt uitgekeerd. Uiteraard krijgt u na afloop van de investeringstermijn uw geld weer terug.

NB. Wij houden u op de hoogte van de mogelijkheden van stroomafname van onze eigen opwekinstallaties en van de start om verhoogd in te leggen. U kunt zich op dit moment uiteraard aanmelden als afnemer van Zaanse Energie.

Als u lid of donateur wilt worden klik dan op "Contactpagina" en stuur een mail naar het daar genoemde emailadres en vermeld daarbij de volgende gegevens:

* naam
* volledig adres
* telefoonnummer
* vermelding lid of donateur
* e-mailadres (voor toezending digitale E-nergiekrant)

Daarnaast kunt u direct het bedrag overmaken.
Bankrekeningnummer van de Triodos-bank: NL 61 TRIO 0254 706584
t.n.v. Zaanse Energie Koöperatie te Zaandam of liever nog wachten op de toegestuurde  incassomachtiging en deze invullen voor €10,00 euro per jaar..

Hartelijk dank! De statuten worden uiteraard op aanvraag toegestuurd.
De ledenvergadering (in het voorjaar) is het beslissend orgaan. In het najaar houden we een gezellige en informatieve najaarsschouw.

KvK Amsterdam: nr. 35019922